يكشنبه 10 فروردين 1399   08:13:45
معاونت بین الملل
TEST

معاونت بین الملل

معرفی: معاونت بین الملل دانشکده بهداشت، به عنوان معاونتی نوپا فعالیت خود را  در سال ۱۳۹۲ با هدف ارتقا روابط بین الملل دانشکده آغاز نمود. این معاونت در مدت کوتاه استقرار خود تا کنون به انجام فعالیت های گوناگونی در راستای هدف بین المللی سازی دانشکده پرداخته است. این فعالیت ها علاوه بر جذب دانشجویان خارجی، شامل گسترش ارتباطات دانشگاهی با کشورهای مختلف، برگزاری سمینارهای بین المللی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با سازمان های بین المللی، تبادل اساتید و دانشجویان خارجی نیز می شود. معاونین بین الملل دانشکده از ابتدا تا کنون به ترتیب آقایان دکتر وطن دوست و دکتر تکیان می باشند.

چشم انداز معاونت بین الملل: بین المللی سازی جامع و همه جانبه دانشکده بهداشت در راستای برنامه جامع چهار ساله دانشگاه

ماموریت معاونت بین الملل: انجام فعالیت های مرتبط با تحقق هدف بین المللی سازی جامع و همه جانبه دانشکده بهداشت از طریق ارتباط موثر با ریاست دانشکده، معاونت بین الملل دانشگاه، معاونت ها وگروه های آموزشی دانشکده.

برگزاری دومین نشست هماهنگی رابطان بین الملل گروه های آموزشی با معاون بین الملل دانشکده بهداشت

معاون بین الملل دانشکده بر فعالیت هدفمند گروه های آموزشی درراستای تحقق برنامه 4 ساله بین المللی سازی دانشگاه تاکید کرد.

برگزاری نشست مشترک بین دانشکده بهداشت و رئیس انجمن جهانی انگل شناسی از دانشگاه باری آلدومورو ایتالیا

نشست مشترک بین دانشکده بهداشت و رئیس انجمن جهانی انگل شناسی از دانشگاه باری آلدومورو ایتالیا برای برگزاری مدرسه تابستانی بین المللی انگل شناسی (پارسکو PARSCO) برگزار شد.

برگزاری نشست توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین کمیته بین الملل صلیب سرخ و دانشکده بهداشت

نشست توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین کمیته بین الملل صلیب سرخ و دانشکده بهداشت برگزار شد.

برگزاری سخنرانی سلامت عمومی برای نیل به توسعه پایدار و نقش دانشکده بهداشت

دکتر امیرحسین تکیان گفت: برای جامعه پایدار؛ سلامت شرط، پیش شرط، شاخص و نتیجه است و باید به عنوان یک ارزش جهانی، هدف مشترک اجتماعی و سیاسی برای همه انسان ها در نظرگرفته شود.

تشریح گزارش عملکرد حوزه بین‌الملل دانشکده بهداشت در شورای مدیران معاونت بین‌الملل دانشگاه

شورای مدیران معاونت بین‌الملل با ارائه گزارش فعالیت‌های حوزه بین‌الملل دانشکده بهداشت و طرح مباحث مربوط به اقدامات بین‌المللی این دانشکده برگزار شد.

بيشتر