يكشنبه 10 فروردين 1399   06:52:24
واحد فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات

معرفی: در سال 1368 نخستین کامپیوتر که یک دستگاه 80286 PC/AT  بود وارد دانشکده بهداشت شد که در اطاقی در طبقه همکف ساختمان 43 مستقر گردید. در سال 1377 با انتقال مرکز کامپیوتر به طبقه دوم ساختمان جدید دانشکده بهداشت، به همت دکتر اشراقیان (سرپرست وقت مرکز کامپیوتر) و کار تیم جدید مرکز کامپیوتر، طرح شبکه کامپیوتری دانشکده بهداشت تهیه و اجرا گردید و در آغاز سال 1378 راه اندازی گردید. در سال 1379 نیز اولین نام اینترنتی دانشکده بهداشت با نام "sphtums.com" در شبکه جهانی اینترنت ثبت گردید و اولین سایت وب دانشکده طراحی و راه اندازی گردید.

قطعي اينترنت

قابل توجه کلیه کاربران ، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت

تقدیر از آقای شیری

قدردانی از کارمند بازنشسته واحد فناوری و اطلاعات دانشکده بهداشت

واحد فناوری و اطلاعات دانشکده بهداشت در مراسمی از زحمات موسی شیری کارمند بازنشسته این واحد قدردانی کرد.

انتصاب مهندس میترا فصیحی به عنوان مدیر داخلی واحد آمار و فناوری اطلاعات دانشکده بهداشت

مهندس میترا فصیحی به عنوان مدیر داخلی واحد آمار و فناوری اطلاعات دانشکده بهداشت منصوب شد.

بيشتر