چهارشنبه 7 اسفند 1398   21:58:27
سوالات متداول FAQ :


·         آیا افراد خارج از دانشکده بهداشت می توانند از کتابخانه استفاده کنند؟

o        افراد خارج از دانشکده مجاز به استفاده از کتاب ، مجله و پایان نامه در سالن مطالعه هستند.

o        افراد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران می توانند از طریق «فرم امانت بین کتابخانه ای » کتاب امانت بگیرند.

o        با مراجعه به بخش نشریات و ارائه کارت معتبر می توانند مقاله مورد نظرشان را فتوکپی کنند.

o        استفاده از کامپیوتر و کتابخانه دیجیتالی منحصر به افراد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مقاطع فوق لیسانس و بالاتر است. افراد خارج از دانشکده می توانند به کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه کنند.

 

·         آیا میتوانیم به منابع الکترونیکی دانشگاه به صورت off campus دسترسی داشته باشیم؟

o        با مراجعه به مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و دریافت نام کاربری و کلمه عبور میتوانید از سیستم off campus استفاده کنید.

   

·         آیا می توانیم در کارگاههای آموزشی شرکت کنیم؟

o        اعضا هیئت علمی ، دانشجویان مقاطع فوق لیسانس و بالاتر و کارشناسان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران می توانند در کارگاه شرکت کنند.

 

·         چگونه account جهت استفاده از کامپیوتر تهیه کنیم؟

o        با مراجعه به مرکز کامپیوتر ارائه کارت شناسایی دانشکده بهداشت می توانید account تهیه کنید.

 

·         آیا می توانیم CD امانت بگیریم؟

o        افراد دانشکده بهداشت با گذاشتن کارت شناسایی می توانند CD امانت بگیرند.

 

·         افراد خارج از دانشکده بهداشت چگونه می توانند به کتابخانه دیجیتالی دانشگاه دسترسی داشته باشند؟

o        با مراجعه به کتابخانه مرکزی دانشگاه می توانند از کتابخانه دیجیتالی استفاده کنند.

o        با مراجعه به مرکز اسناد و اطلاع رسانی پزشکی می توانند از کتابخانه دیجیتالی استفاده کنند.

 

·         نحوه چاپ مطالب چگونه است ؟

o         کتابها جهت چاپ به امانت داده میشوند.

o         امکان تهیه کپی از صفحات محدودی از پایان نامه وجود دارد.

امکان تهیه کپی از مقالات از طریق فایل دانشگاه امکان پذیز است