چهارشنبه 7 اسفند 1398   22:57:46
منشور حقوق استفاده کنندگان

استفاده کننده باید:


به دلیل نقش اطلاعات در سلامتی و کاهش خطاها، علوم روزآمد در خدمات کتابداری و رفتار اطلاع رسانی را در چارچوب اخلاق حرفه ای دریافت نماید.

 •
برای استفاده مطلوب از کتابخانه از کتابدار راهنمایی بخواهد و در مقابل پرسش هایش نا آگاه تلقی نشود.

 • 
از شرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی برای مطالعه بهره مند شود
.

 •
به مجموعه کتابخانه در چارچوب سیاست مجموعه سازی (چاپی و الکترونیکی) بجز موارد استثنایی دسترسی داشته باشد
.

 •
هر مراجعه کننده‌ای حق دارد نظر خود را در زمینه انتخاب، خرید، سفارش و سایر فرایندهای کتابخانه در طول سال ابراز نماید.


 •
به منابع تخصصی کتابخانه ها و مراکز درمانی تابعه، دسترسی داشته باشد.

•  
به باورهای فرهنگی مراجعه کنندگان مختلف احترام بگذارد
.

 •
هنگام ورود به کتابخانه ساعت کار کتابخانه ،شرایط استفاده از انواع منابع و امکانات ، اخبار، اطلاعیه ها و پلان قسمت های مختلف کتابخانه به وضوح مشاهده نماید.
 

دریافت فایل PDF