چهارشنبه 7 اسفند 1398   23:59:14
کتابخانه
مقررات
 
 1. رعایت سکوت در محیط کتابخانه الزامی ست.
 2. از آوردن کیف به داخل مخزن خودداری نمایید.
 3. از خوردن و آشامیدن در محیط کتابخانه پرهیز نمایید.
 4. صحبت کردن با تلفن همراه در محیط کتابخانه ممنوع می باشد.
 5. کتابها و پایان نامه ها را پس از مطالعه بر روی میز قرار دهید و از قرار دادن آنها در قفسه ها اجتناب کنید.
 6. مطالعه پایان نامه فقط در سالن با ارائه کارت شناسایی معتبرامکان پذیر است.
 7. اگر به هر دلیلی کتاب یا هر نوع مواد کتابخانه ای گم یا ناقص( از قبیل پارگی ، بریدن تصاویر، خش دار شدن یا غیر قابل استفاده نمودن) شود، امانت گیرنده موظف است عین آن را تهیه و در اختیار کتابخانه قراردهد.
 8. منابع مرجـــــــــــــع (اطلسها، دایره المعارفها، فرهنگ ها، ســــــالنامه ها،کتابشناسی ها،کتابهایی که فقط یک نسخه از آن درمجموعه وجود دارد،کتب نایاب، مجلات و...) جهت استفاده در سالن کتابخانه در اختیار مراجعین قرارگرفته و تا پایان وقت اداری می بایست به میزامانت عودت داده شود.
 9. کتابخانه منابعی را که متقاضی بیشتری دارد و امکان تهیه نسخه های بیشتری از آنها وجود ندارد را در بخش نگهداری میکند تا منحصراً در کتابخانه مورد استفاده قرارگیرد. تشخیص این موارد بر اساس گزارش میز امانت و تایید آن به وسیله مدیرکتابخانه است.
 10. مدت عضویت دانشجویان تا پایان مدت اعتبار کارت دانشجویی آنها می باشد.
 11. عضویت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه تا پایان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است.
 12. عضویت در کتابخانه تنها با ارائه کارت دانشجویی یا پرسنلی و تکمیل فرم درخواست الکترونیکی همراه با بارگذاری عکس پرسنلی امکان پذیر است.
 13. در امانت بین کتابخانه ای در واقع کتاب به کتابخانه ها امانت داده می شود . بنابراین کتابخانه مبدا مسئول هر گونه دیرکرد خسارت و یا مشکلاتی از این قبیل است.
 14. امانت گیرندگان قبل از تاریخ بازگشت و یا در موعد مقرر به میز امانت مراجعه کرده و یا به صورت غیرحضوری با شماره مستقیم 88951403) نسبت به تمدید کتاب اقدام نمایند.
 15. چنانچه کتاب مورد نظر امانت باشد مراجعین محترم می توانند کتاب مورد نظر را به صورت حضوری و یا غیر حضوری رزرو نمایند.