چهارشنبه 13 فروردين 1399   19:54:33
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
.
[PageVisit]
آلبوم تصاویر
تعداد بازدید این صفحه :148
نام آلبوم:دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله توسط بندپایان و تغییرات اقلیمی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
 • نام عکس :1
 • نام عکس :2
 • نام عکس :3
 • نام عکس :4
 • نام عکس :5
 • نام عکس :6
 • نام عکس :7
 • نام عکس :8
 • نام عکس :9
 • نام عکس :10
 • نام عکس :11
 • نام عکس :12
 • نام عکس :13
 • نام عکس :14
 • نام عکس :16
 • نام عکس :17
 • نام عکس :18
 • نام عکس :19
 • نام عکس :تمبر کنگره شیراز
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر