سه‌شنبه 21 مرداد 1399   11:51:08
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
.
[PageVisit]
تعداد بازدید این صفحه :208
1398/9/23 شنبهگروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
جلسه دفاع از پایان نامه خانم مدینه عباسی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
جلسه دفاع از پایان نامه خانم مدینه عباسی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین در روز چهار شنبه 20/ 9 /1398 برگزار شد.

این پایان نامه تحت عنوان " مدلسازی اثر متغیرهای آب و هوایی بر پراکندگی زمانی و مکانی انوفل استفنسی به منظور پیش بینی شروع عملیات کنترل ناقل با استفاده از سناریوهای تغییر اقلیم و مدل GCM در مناطق ساحلی و دشت شهرستان بنذرعباس-استان هرمزگان" و به راهنمایی دکتر احمدعلی حنفی بجد و دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی و با همکاری اساتید مشاور دکتر حسن وطن دوست، دکتر محمدمهدی صداقت، دکتر محمدعلی عشاقی و دکتر تیمور حضرتیان انجام شده است. در این جلسه تعدادی از اساتید، دانشجویان گروه حشره شناسی پزشکی و هم چنین دوستان دانشجو حضور داشتند.

 


عكس های مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ