جمعه 28 شهريور 1399   21:52:12
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
فرصت مطالعاتی خارج از کشور: دکتر کامران اکبر زاده

بسمه تعالی

گزارش سفر به لهستان

در راستای همکاری های مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه نیکلاس کپرنیک تورون لهستان، که در قالب تفاهم نامه مشترک صورت می گیرد از اینجانب دعوت شد تا به مدت حدود سه هفته به لهستان عزیمت نمایم. کلیه هزینه های سفر اعم از پول بلیط، هزینه اقامت و خرج روزانه توسط دانشگاه میزبان پرداخت شد. این سفر از تاریخ 17 سپتامبر تا تاریخ 8 اکتبر 2016 انجام شد.

اهداف سفر:

1-     همکاری و ارائه سخنرانی در کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی که با نام  “Forensically important Diptera, Identification workshop”  یکبار در هر سال به میزبانی آن دانشگاه برگزار می شود پذیرای محققین علاقمند به فعالیت در زمینه مربوطه فعالیت دارند از سراسر دنیا می باشد. در سالجاری افرادی از لهستان، جمهوری چک، آلمان، افریقای جنوبی، هلند و ایران شرکت کرده بودند. این کارگاه در فاصله زمانی 19 تا 23 سپتامبر برگزار شد. اینجانب در روند برگزاری این کارگاه همکاری با مجریان مربوطه بخصوص در بخش آموزشهای عملی داشتم. در روز آخر طبق روال همیشگی کارگاه دو سخنرانی توسط دو فرد مدعو انجام می شود که یکی از سخنرانی ها توسط اینجانب تحت عنوان “Maggot Therapy, Old Idea, New Approach” انجام شد. مدت این سخنرانی یک ساعت بود. افراد شرکت کننده در جریان دست آوردهای اخیر گروه حشره شناسی پزشکی در زمینه پیشرفت لارودرمانی در ایران قرار گرفتند. همچنین درباره فعالیت های ما در زمینه حشره شناسی قانونی صحبت شد.

2-     انجام برخی کارهای مرتبط با طرح مشترک

از ابتدای سال جاری میلادی طرح پژوهشی تحت عنوان

 

 Next-generation systematics for challenging taxa: unravelling phylogeny and species delimitation in the subfamily Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae). (project number 2015/17/B/NZ8/02453)

 توسط تیم تحقیقاتی مشترک اعم از:

 

 Principal Investigator: Prof. Krzysztof Szpila, co-investigators: Prof. Brain Wiegmann, Dr. Marcin Piwczyński, Dr. Kamran Akbarzadeh

در مرکز علوم لهستان به تصویب رسید و کارهای مرتبط انجام شد. بخشی از کارها در زمینه شناسایی گونه ها  و دسته بندی ها انجام شد. در مدت اقامت در لهستان کارهای عملی مرتبط با این طرح اعم از شناسایی گونه ها و دسته بندی ها انجام شد. در این مدت همچنین کارهای عملی در زمینه انتشار مقاله ای تحت عنوان:

Species identification of Middle Eastern Flesh Flies (Diptera: Sarcophagidae) of forensic importance

بانجام رسید.

همچنین کارهای تصحیح دو مقاله دیگر انجام شده که عبارت بودند از:

مقاله اول:

A new genus and species of hypodermatine bot flies (Diptera: Oestridae).

Thomas Papea*, Marcin Piwczyńskib, Dominika Wyborskab, Kamran Akbarzadehc and Krzysztof Szpilab

انجام شد. این مقاله در مجله Systematic Entomology که دارای ایمپکت بیش از  که دارای ایمپکت بیش از 3.4 است جهت چاپ پذیرفته شده است.

مقاله دوم:

First description of the first instar larva of Sphecapatoclea and Sphecapatodes

(Diptera: Sarcophagidae)

Krzysztof Szpila, Kamran Akbarzadeh, Thomas Pape

این مقاله نیز در مجله ای با نام Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology با ایمپکت 5/1 در کشور آلمان پذیرفته شده است.

 

آخرین مقاله مشترکی که در قالب همکاری های مشترک چاپ کردیم مقاله ای بود تحت عنوان:

Species identification of Middle Eastern blowflies (Diptera: Calliphoridae) of forensic importance

Kamran Akbarzadeh & James F. Wallman & Hana Sulakova & Krzysztof Szpila

Parasitol Res (2015) 114:1463–1472

کار تحقیق و نمونه گیری در زمینه طرح مذکور برای سالهای 2017 و 2018 نیز ادامه خواهد داشت.