جمعه 28 شهريور 1399   22:29:41
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
فعالیتهای پژوهشی:

فعالیت های پژوهشی گروه شامل ارایه و اجرای طرح های تحقیقاتی مختلف در ارتباط با بیونومیک ناقلین مالاریا و سایر کولیسیده ها، اپیدمیولوژی و کنترل لیشمانیوزها، اثرات سموم بر روی ناقلین،CCHF ، ژنتیک مقاومت، میازیس، عقرب گزیدگی، پدیکولوزیس، ارتباط انگل و ناقل، حشره شناسی مولکولی، ارزشیابی سموم، سایر بند پایان مهم پزشکی (مورچه های آتشین، عنکبوت های سمی و...)، جوندگان مهم پزشکی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های داخل و خارج کشور همانند کشورهای فرانسه، انگلستان، آلمان، امریکا، هند، ژاپن، ترکیه، چک و اسلواکی، برزیل، سوئیس، سوئد و ... می باشد.
سایر فعالیت های پژوهشی
مقالات علمی: تعداد مقاله های ارایه شده توسط محققان این گروه در مجلات معتبر داخلی و خارجی در دهه اخیر بالغ بر ................ عنوان می باشد.
پایان نامه: بیش از ....... عنوان پایان نامه در موضوعات مختلف مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(PhD)
این گروه آموزشی در سال 1379 در جشنواره ابن سینا به عنوان یکی از گروه های آموزشی ممتاز دانشگاه انتخاب و معرفی گردیده است. برخی از طرح های تحقیقاتی، پایان نامه ها و مقاله های این گروه در جشنواره های علمی تحقیقاتی کشوری مانند جشنواره خوارزمی، رازی، ابن سینا، و پایان نامه های برتر کشور حایز رتبه ممتاز شده و به دفعات از ریاست محترم جمهوری موفق به اخذ جوایز و تقدیرنامه گردیده است. این گروه با همکاری انستیتو پاستور ایران در اردیبهشت ماه 1385 دومین کنگره سراسری حشره شناسی پزشکی ایران را با حضور محققین از سراسر کشور و ارائه مقاله های مختلف در زمینه حشره شناسی پزشکی برگزار کرد.