جمعه 28 شهريور 1399   22:47:21
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
کارگاه

کارگاه مدیریت کنترل ناقلین بیماریها در شرایط بحرانی با تاکید بر مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

مسوول کارگاه: دکتر سید حسن موسی کاظمی
مدرسین: دکتر سید حسن موسی کاظمی  مهندس رضا جعفری

تاریخ برگزاری: یکشنبه 23 و 24 دی ماه  1397

محل برگزاری: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

لینک خبرکارگاه روش های کسب و کار و کارآفرینی با تاکید بر مدیریت آفات شهری

مسوول کارگاه: دکتر جواد رفیع نژاد
مدرسین: دکتر جواد رفیع نژاد ، دکتر حسن وطن دوست ، دکتر امیر احمد اخوان، دکتر محمد سیستانی

تاریخ برگزاری: یکشنبه 27 و 28 آذر ماه  1397

محل برگزاری: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

لینک خبر


کارگاه یک روزه کشوری تاکسونومی پشه‌ ها

مسوول کارگاه: دکتر محمدمهدی صداقت

مدرس: دکتر شهیاد آذری حمیدیان

هماهنگ کنندگان: مهندس مژگان بنی اردلانی- مهندس جلیل نجاتی

تاریخ برگزاری: شنبه 11 آذر 1396

محل برگزاری: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران


لینک برنامه نهایی کارگاه

 

کارگاه مگس های مهم از نظر پزشکی قانونی

کارگاه مدیریت آفات شهری

کارگاه عفونت های ویروسی و ناقلین آنها


لینک کارگاه ها