جمعه 28 شهريور 1399   22:46:00
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
گروه حشره شناسی پزشکی

 

1. تربیت دانشجو در مقاطع کارشناسی،‌کارشناسی ارشد و دکترای حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

2. تدریس دروس تخصصی در مقاطع مختلف دکتری حرفه ای پزشکی و داروسازی

3. تدریس واحد حشره شناسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی پزشکی

4. برگزاری دوره کارآموزی 45 روزه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در ایستگاه تحقیقات بهداشتی کازرون

5. برگزاری دوره های ملی و بین المللی لیشمانیوز (با مشارکت سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشکی کشور)

6. برگزاری دوره های بین المللی مدیریت و برنامه ریزی کنترل مالاریا در ایستگاه تحقیقات بهداشتی بندرعباس با همکاری سازمان جهانی بهداشت

7. برگزاری دوره های بین المللی کنترل ناقلین

8. سخنرانی های آموزشی در دوره های تخصصی و بازآموزی های وزارت بهداشتگزارش فعالیت های دانشجو یان دکترا در دوره آموزشی و پژوهشی ( Logbook )

دانشجویان دوره دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین برای تکمیل گزارش فعالیت های آموزشی و پژوهشی   ( Logbook ) خود به لینک زیر مراجعه نمایند.

با تشکر

آموزش گروه حشزه شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

 لینک   ( Logbook