جمعه 4 مهر 1399   07:46:35
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینگروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

معرفی: گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشگاه می باشد، به طوریکه از سال 1332 فعالیت های حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین به علت اهمیت بیماری های مالاریا، لیشمانیوز و سایر بیماری های منتقله بوسیله بندپایان در کشور ما مورد توجه هیئت رئیسه دانشگاه و وزارت بهداری وقت بوده است. اساتید این گروه در شکل گیری انستیتو تحقیقات بهداشتی و سپس دانشکده بهداشت سهم شایانی داشته اند.

ماموریت: استفاده از تمامی ظرفیت، در جهت کنترل ناقلین بیماری ها و در نهایت ارتقاء سلامت جامعه

چشم انداز: دستیابی به جایگاه مهم در منطقه در این حوزه و پذیرش 50% ظرفیت فوق لیسانس و دکترا از دانشجویان خارجی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم طاهره السادات عسگریان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جلسه دفاع از پایان نامه خانم طاهره السادات عسگریان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین در روز شنبه 29 / 6 / 1399 برگزار شد.

انتصاب مدیر جدید گروه حشره شناسی پزشکی

دکتر محمدمهدی صداقت به عنوان مدیر گروه حشره شناسی پزشکی منصوب شد.

جلسه دفاع از پایان نامه آقای داود کشاورزی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای داود کشاورزی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ،11/6/96 برگزار شد.

دفاع از پایان نامه آقای شهرام عباس زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه حشره شناسی پزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای شهرام عباس زاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین در روز سه شنبه 4 شهریور 1399 هم زمان به صورت مجازی و حضوری برگزار شد.

درگذشت پدر گرامی دکتر حسن وطن دوست

بيشتر