پنجشنبه 8 خرداد 1399   20:33:57
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینگروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

معرفی: گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشگاه می باشد، بطوریکه از سال 1332 فعالیت های حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین به علت اهمیت بیماریهای مالاریا، لیشمانیوز و سایر بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان در کشور ما مورد توجه هیئت رئیسه دانشگاه و وزارت بهداری وقت بوده است. اساتید این گروه در شکل گیری انستیتو تحقیقات بهداشتی و سپس دانشکده بهداشت سهم شایانی داشته اند.

ماموریت: استفاده از تمامی ظرفیت، در جهت کنترل ناقلین بیماریها و در نهایت ارتقاء سلامت جامعه

چشم انداز: دستیابی به جایگاه مهم در منطقه در این حوزه و پذیرش 50% ظرفیت فوق لیسانس و دکترا از دانشجویان خارجی

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه آقای علیرضا اکرمی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علیرضا اکرمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین روز چهارشنبه 30 دی ماه 1398 برگزار شد.

جلسه دفاع پایان نامه خانم مونا کوشا

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مونا کوشا دانشجوی مقطع دکتری حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین روز سه شنبه 15 بهمن ماه 1398 برگزار شد.

برگزاری نشست تجلیل از مقام زن و روز مادر در گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

نشست تجلیل از مقام زن و روز مادر در گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین برگزارشد.

انتصاب دکتر یاور راثی به عنوان سرپرست اساتید مشاور دانشکده بهداشت

دکتر یاور راثی استاد گروه حشره شناسی پزشکی به عنوان سرپرست اساتید مشاور دانشکده بهداشت منصوب شد.

شورای عمومی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین با حضور اعضای هیات علمی گروه در بهمن ماه

شورای عمومی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین با حضور اعضای هیات علمی گروه در روز دو شنبه بیست و یکم بهمن ماه در سالن شورای گروه برگزارشد.

بيشتر