جمعه 22 فروردين 1399   09:35:58
تماس با ما:

آدرس :
میدان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت، ساختمان نفیسی، طبقه سوم، گروه ویروس شناسی

شماره تماس:
88962343-88950595

شماره فاکس:
88962343