جمعه 28 شهريور 1399   16:28:48
دانشجویان:

اسامی دانشجویان دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت

اسامی دانشجویان دوره دهم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال دوم 1390

زهرا حسین خانی

بابک شهباز

شقایق یزدانی نیشابوری

نسترن انصاری

پریسا میثمی

هادی طغیانی

یوسف نیک منش

محمد شایسته پور

لاوال


 

اسامی دانشجویان دوره یازدهم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال دوم 1391

وحدت پورطهماسبی بیله سوار

سیده مریم یوسفی

شهرام برفی

حامد نذیری

علیرضا تهمتن

شیما ایزدی

زمانه حاجی خضری

ابراهیم کرد

علی کارگر

سید حمیدرضا مژگانی

هادی فاضل

اعظم قاضی اسدی

مجید تیموری راد

فریبا درستکار

کبری رضوی
 

اسامی دانشجویان دوره دوازدهم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال دوم 1392

سیده نجمه پرهیزگاری

مونا مرزبان

مهدی صمدی

سعاد غابشی

مینا شفیعی فر

آصف رشید

خازنی پور

حسین زاده

فرزانه پور 


 

اسامی دانشجویان دوره سیزدهم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال دوم 1393

کاوه صادقی

عباس احمدی وسمه جانی

مژده سلطانی

سمیرا پور رضایی

حسین نصرآزادانی

سیده زهرا موسوی 

اسامی دانشجویان دوره چهاردهم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال دوم 1394

مریم چناری

فرزاد باباخانی

زینب کریمی

فروغ توکلی

عاطفه افچنگی

سیمین عباسی

محمد فرهمند

 

اسامی دانشجویان دوره پانزدهم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال اول 1396

اکرم سادات احمدی

احمد حسین زاده عدلی

رحیم سلیمانی جلودار

میلاد زنذی

خه بات برخورداری

حسن کالجی

پرستو حسینی

زهرا حیدری فرد

   
 
 

اسامی دانشجویان دوره شانزدهم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال اول 1397


احسان کاکاوندی
محمد نورانیان
صابر سلطانی
یوسف دوزندگان


 
اسامی دانشجویان
 کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشکده بهداشت

 

اسامی دانشجویان دوره چهاردهم کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال اول 1393

نسرین حیدری فروجی

عماد مهدوی-بهبودی

حسن جوبان

یزدان سمیعی پور

رضا کمال پور

جواد چاراستاد

اعظم خمسه

سمیه قاسمی

مجتبی ملکی

ندا موسوی
 

 
اسامی دانشجویان دورهپانزدهم کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال اول 1394

مسعود دانیالی
احسان کاکاوندی
زهرا خوبان
ناهید جنتی
بهزاد رشیدی
فرشاد خداخواه
علیرضا خاتمی
عرفانه حسینی
منیره قدیرعلی

محمدامین نورائیان اصفهانی

 

 
 

اسامی دانشجویان دوره شانزدهم کارشناسی ارشد ویروس
شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال اول 1395

 نگار لباف

فهیمه سادات آقامیر محمد علی

سارا  ثقفی

نرگس دلریش

فریبا خانی

غلامی

شایان  عاقلی راد

فرید رجبی

نگارسادات  میرصالحی

فاطمه  نافع منفرد

محسن  قربانی

حسن کرمی

 

اسامی دانشجویان دوره هفدهم کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال اول 1396

زهرا صلواتیها

نداحسینی

الهه حیدری

مبینا مدیحی

سورین زاد حیدر

سمیه یعقوبی زاد

پرستو سهیلی

مرضیه فرجی زنوز

سوده یوسفی پور

علی جعفرپور چهارراه

حوریه اهی

طیبه لطیفی 
 

اسامی دانشجویان دوره هجدهم  کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال اول 1397

 

فرزانه به نژاد

شیرین کلانتری

پروین جلالی الحسینی

مریم قطبی

فاطمه غفوری قهدریجانی

هانیه شفیع پور

سارا چاوش پورممقانی

امیر حسین خدادادی