جمعه 28 شهريور 1399   16:04:36
فعالیتهای آموزشی:


·         گروه ویروس شناسی در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. در این دوره ها دروس نظری و عملی روز دنیا و متناسب با نیازهای بهداشتی کشور تدریس میشود.

·         علاوه بر مقاطع PhD و کارشناسی ارشد، این گروه دروس ویروس شناسی مرتبط با رشته های دیگر را تدریس میکند.

·         گروه ویروس شناسی در زمینه برگزاری کارگاههای آموزشی نظری و عملی ویروس شناسی فعالیت مستمر دارد. برنامه های نیمسال اول 97-96 (مهر 96- بهمن 96) گروه ویروس شناسی :