جمعه 28 شهريور 1399   16:15:27
معرفی گروه:

گروه ویروس شناسی از بدو تاسیس دانشکده بهداشت در سال 1345 بعنوان یکی از بخشهای گروه پاتوبیولوژی در آموزش و پژوهش شروع به فعالیت نموده است و در سال 1391 به گروه ویروس شناسی تبدیل شده است. این گروه 
 از جمله بخش (گروه) های قدیمی و تاثیر گذار در دانشکده بهداشت است. در بین اساتیدی که طی قریب به 50 سال گذشته در این گروه خدمت کرده‌‌اند، افراد تاثیر گذار ی در دانشکده، دانشگاه و کشور بوده و این استادان توانمند، فارغ التحصیلان کارآمد و تاثیرگذاری تربیت نموده که در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مشغول به خدمت میباشند. در طی سالهای فعالیت خود این گروه بیش از 200 فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری داشته است. از نقاط قوت این گروه وجود چهار آزمایشگاه ملی فعال شامل انفلوانزا، فلج اطفال، سرخک و سرخجه میباشد که از جمله آزمایشگاههای معتبر در منطقه مدیترانه  شرقی میباشند که میتواند افتخاری برای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران باشد.