جمعه 28 شهريور 1399   15:01:01
اعضای هیات علمی

نام: طلعت

نام خانوادگی: مختاری آزاد

رتبه علمی: استاد

رشته تخصصی تحصیلی:  ویروس شناسی

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع

رشته

دانشگاه

سال فارغ‌التحصیلی

دکترای حرفه ای

علوم آزمایشگاهی بالینی

علوم پزشکی ایران

1370

دکترای تخصصی( PhD)

ویروس شناسی

علوم پزشکی تهران

1361

کارشناسی ارشد (MPH)

بهداشت

علوم پزشکی تهران

1361

دکترای حرفه ای

دامپزشکی

تهران

1356

 

مختصری از سوابق علمی و اجرائی:

سرپرست و مدیر گروه ویروس شناسی

مسئول آزمایشگاه کشوری آنفلونزا از سال 1366

مسئول آزمایشگاه کشوری سرخک و سرخجه از سال 1383

عضو کمیته علمی علوم پایه پزشکی هیات ممیزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عضو بورد تخصصی ویروس شناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عضو کمیته تخصصی ایمن سازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دارای بیش از 150 مقاله خارجی و داخلی

استاد راهنمای بیش از 100 دانشجوی دکترا و کارشناسی ارشد

استاد مشاور بیش از 40 دانشجوی دکترا و  کارشناسی ارشد
 

فیلد پژوهشی:   انفلوانزا و سایر ویروسهای تنفسی، سرخک ، سرخجه ، ویروسهای ایجاد کننده بیماریهای بثوری ، ویروس پاپیلوما

آدرس وب سایت و یا لینک‌های مربوطه

لینک مربوط به رزومه :   
 http://tums.ac.ir/faculties/mokhtari  

نام: سید محمد

نام خانوادگی: جزایری

رتبه علمی: دانشیار

رشته تخصصی تحصیلی:  ویروس شناسی

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع

رشته

دانشگاه

سال فارغ‌التحصیلی

  دکترای حرفه ای

پزشکی

شهید بهشتی

1369

  دکترای تخصصی
(PhD)

ویروس شناسی

Glasgow-UK

1383

 

مختصری از سوابق علمی و اجرائی:

.

دوره دکترای عمومی را از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1369 کسب کرده ام. در سال 1377 جهت کسب دکترای تخصصی به انگلستان عزیمت نمودم و در دانشگاه گلاسگو تحقیقات علوم پایه را در زمینه موقعیت سلولی آنتی ژن هسته ای (HBcAg) ویروس هپاتیت B در فازهای مختلف این بیماری و اپیدمیولوژی مولکولار ژنوتایپ های این ویروس در دنیا انجام داده ام. سپس تجربیات ارزشمندی به عنوان یک ویروس شناس بالینی(Clinical Scientist) در West of Scotland Specialist Virology Center به مدت دو سال کسب کردم که ماموریت آن مرکز تشخیص مولکولی ویروس های شایع پاتوژن در شمال انگلستان بود. در سال 1383 به ایران بازگشته و به عنوان عضو هیئت علمی ویروس شناسی وسرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی هپاتیت  Bدر دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول بکار گردیدم. اینجانب در بیش از 30 پروژه تحقیقاتی ملی و داخلی بعنوان مجری ایفای نقش نموده ام. مراکز تحقیقاتی بین المللی همکاری علمی نیز دارم ودر سال 1393 در انتخابات انجمن ویروس شناسی ایران بعنوان دبیر این انجمن انتخاب گردیدم. اینجانب عضو کمیته بین المللی هپاتیت بی نهفته میباشم. 70 مقاله در      PubMed/ISI و نویسنده مسئول یک فصل از کتاب Viral HepatitisTextbook of  چاپ لندن می­باشد.

فیلد پژوهشی:  هپاتیت های B وD

آدرس وب سایت و یا لینک‌های مربوطه

لینک مربوط به رزومه :

 
نام: کتایون
نام خانوادگی: صمیمی راد                                                 
رتبه علمی: دانشیار
رشته تخصصی تحصیلی: میکرب شناسی پزشکی
سوابق تحصیلی
مقطع
رشته
دانشگاه
سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی( PhD)
میکرب شناسی پزشکی
علوم پزشکی تهران
1381
کارشناسی ارشد
میکرب شناسی پزشکی
علوم پزشکی تهران
1372
کارشناسی
میکروبیولوژی
دانشگاه تهران
1365
 
مختصری از سوابق علمی و اجرائی:
 
دانشیار گروه ویروس شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسئول آزمایشگاه هپاتیت سی (HCV) از سال 1383
دارای بیش از 33 مقاله خارجی و داخلی
استاد راهنما و مشاور بیش از 31 کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
دارای یک عنوان ترجمه کتاب در حوزه های ویروس شناسی
نماینده کمیته آموزشی گروه ویروس شناسی از سال 1388 تا سال 1393
نماینده کمیته پژوهشی گروه ویروس شناسی از سال 1383 تا سال 1391
عضو فعلی شورای آموزشی گروه ویروس شناسی
فیلد پژوهشی:  
- طراحی و تولید واکسنهای نوترکیب ویروس HCV
- اپیدمیولوژی و آنالیز فیلوژنتیک مولکولی HCV
- بررسی ایمنوپاتوژنز ویروس HCV در مدل موشی
آدرس وب سایت و یا لینک‌های مربوطه
لینک مربوط به رزومه :                 http://tums.ac.ir/faculties/ksamimirad                                                                        
 


 
 
 
نام: مهدی
نام خانوادگی: نوروزی
رتبه علمی: استادیار
رشته تخصصی تحصیلی: ژنتیک ملکولی
 


 
سوابق تحصیلی
مقطع
رشته
دانشگاه
سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی
( PhD)
ژنتیک ملکولی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
1387
کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
تربیت مدرس
1371
کارشناسی
میکروبیولوژی
اصفهان
1365
 
مختصری از سوابق علمی و اجرائی:
 
استادیار گروه ویروس شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسئول آزمایشگاه HIV&HTLV1 از سال 1389
دارای بیش از 50 مقاله خارجی و داخلی
استاد راهنما و مشاور بیش از 30 دانشجوی دکترا و فوق لیسانس و دکترای حرفه ای عمومی و تخصصی
دارای بیش از 14 عنوان کتاب تالیفی و ترجمه در حوزه های ویروس شناسی
نایب رییس انجمن علمی ویروس شناسی ایران
عضو سابق کمیته پژوهشی و عضو فعلی شورای آموزشی گروه ویروس شناسی
فیلد پژوهشی: رترووویروس ها، ویروس HIV، ویروس HTLV1 ، ویروسیدها و کنترل عفونت
آدرس وب سایت و یا لینک‌های مربوطه
لینک مربوط به رزومه :                                                                  http://tums.ac.ir/faculties/mnorouzi


 

 


 
نام:  شهره
نام خانوادگی:  شاه محمودی صادقی
رتبه علمی:  دانشیار
رشته تخصصی تحصیلی: ویروس شناسی 
 
 
سوابق تحصیلی
مقطع
رشته
دانشگاه
سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی( PhD)
ویروس شناسی
علوم پزشکی تهران
1385
کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
علوم پزشکی تهران
1379
کارشناسی
علوم آزمایشگاهی
علوم پزشکی ایران
1376
 
مختصری از سوابق علمی و اجرائی:
 
دانشیار گروه ویروس شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسئول آزمایشگاه کشوری فلج اطفال از سال 1386
دارای بیش از 40 مقاله خارجی و داخلی
استاد راهنمای بیش از 10 دانشجوی دکترا و فوق لیسانس
 
فیلد پژوهشی: ویروس پولیو، انتروویروس ها، ویروس پاپیلوما
آدرس وب سایت و یا لینک‌های مربوط 
لینک مربوط به رزومه :
 
http://tums.ac.ir/faculties/shahmahmoudi 


 
نام: ژیلا
نام خانوادگی: یاوریان
رتبه علمی: دانشیار
رشته تخصصی تحصیلی: ویروس شناسی
 
 
 
سوابق تحصیلی
مقطع
رشته
دانشگاه
سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی( PhD)
 ویروس شناسی
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 1388
دکترای حرفه ای
  پزشکی عمومی
 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
1380
مختصری از سوابق علمی و اجرائی:
 
شروع به کار بعنوان عضو هیئت علمی در گروه ویروس شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از فروردین ماه 1389 . نماینده پژوهشی گروه ویروس شناسی از آبان ماه 1393 تا آبان 1395.
 
فیلد پژوهشی: ویروسهای مرتبط با بیماریهای تنفسی و بیماریهای سیستم عصبی
آدرس وب سایت و یا لینک‌های مربوطه                            
لینک مربوط به رزومه :                                            
http://tums.ac.ir/faculties/yavarian  

 

 


 

نام: سید مهدی

نام خانوادگی: مرعشی

رتبه علمی: دانشیار

رشته تخصصی تحصیلی: ویروس شناسی پزشکی

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع

رشته

دانشگاه

سال فارغ‌التحصیلی

دکتری تخصصی

ویروس شناسی

یو سی ال (UCL)

1390

کارشناسی ارشد

ویروس شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1383

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1378

 

مختصری از سوابق علمی و اجرائی:

·         عضو  هیئت علمی گروه آموزشی ویروس شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

·         عضو هیات مدیره انجمن ویروس شناسی ایران از سال 1393

·         مدیر فناوری اطلاعات دانشکده بهداشت از سال 1392

فیلد پژوهشی: 

·         هرپس ویروس ها با تمرکز بر روی نقش این ویروس ها در بیماری های التهابی و خودایمنی

·         عملکرد پاسخ های ایمنی میزبان نسبت به عفونت های ویروسی انسانی

آدرس وب سایت و یا لینک‌های مربوطه

لینک مربوط به رزومه :
http://tums.ac.ir/faculties/m-marashi  

  

نام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: شفیعی جندقی
رتبه علمی: دانشیار
رشته تخصصی تحصیلی:  ویروس شناسی پزشکی

سوابق تحصیلی

مقطع

رشته

دانشگاه

سال فارغ‌التحصیلی

دکترای تخصصی( PhD)

ویروس شناسی پزشکی

علوم پزشکی تهران

1388

کارشناسی ارشد

ویروس شناسی

علوم پزشکی تهران

1381

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

علوم پزشکی ایران

1378

مختصری از سوابق علمی و اجرائی:

 

 شروع به کار بعنوان عضو هیئت علمی در گروه ویروس شناسی دانشکده بهداشت، دانشگاه  علوم پزشکی تهران  از دی ماه 1390 . عضویت در  شورای پژوهشی گروه از آبان  1393 . نماینده آموزشی گروه ویروس شناسی از آبان ماه 1393 تا آبان 1395.

فیلد پژوهشی: ویروسهای مرتبط با بیماریهای تنفسی و تب دار بثوری، ویروسهای دخیل در ناباروری و سقط جنین

آدرس پست الکترونیک :

لینک مربوط به رزومه :     
 http://tums.ac.ir/faculties/nz-shafiei 


                                                                                                                                                         

نام:  وحید

نام خانوادگی:  سلیمی

رتبه علمی:  دانشیار

رشته تخصصی تحصیلی:  ویروس شناسی پزشکی

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع

رشته

دانشگاه

سال فارغ‌التحصیلی

دکترای تخصصی( PhD)

ویروس شناسی پزشکی

علوم پزشکی تهران

1391

کارشناسی ارشد

ویروس شناسی پزشکی

علوم پزشکی تهران

1384

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

علوم پزشکی شهید بهشتی

1381

 

مختصری از سوابق علمی و اجرائی:

- عضو هیئت علمی گروه ویروس شناسی از سال 1391
- گذارندن یکسال دوره فرصت مطالعاتی در دپارتمان بیماریهای عفونی و ایمونولوژی دانشگاه اوترخت هلند، سال90-1389
- گذارندن سه ماه دوره پیشرفته ایمنولوژی در دپارتمان ایمونولوژی دانشگاه فلورانس ایتالیا، سال 1388
- عضو شورا و نماینده گروه ویروس شناسی پزشکی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت از سال 1395
-  نماینده گروه ویروس شناسی پزشکی در کمیسیون تحصیلات تکمیلی گروه ویروس شناسی و پاتوبیولوژی از سال 1395
- عضو کارگروه استفاده از سلولهای بنیادی در بیماریهای عفونی معاونت علمی ریاست جمهوری از سال 1395
- عضو کمیته پژوهشی گروه ویروس شناسی  از سال 1391
- عضو مرکز ملی سرخک از سال 1384

فیلد پژوهشی: 

-  بررسی تاثیر عوامل ژنتیکی و  ایمنولوژیک در پنومونی و برونشیولیت ناشی از ویروس سن سی شیال تنفسی (RSV)

- بررسی ایمنوپاتوژنز ویروسهای تنفسی در مدل موشی

- بررسی اثر گیرنده های اپیوئیدی و کانابینوئیدی در ویروس های تنفسی

- بررسی اثرات انکولایتیک ویروس  سن سی شیال تنفسی  در درمان کنسرها

- بررسی فیلوژنتیک و اپیدمیولوژی مولکولی ویروس سرخک   

آدرس وب سایت و یا لینک‌های مربوطه:          

لینک مربوط به رزومه :
http://tums.ac.ir/faculties/vsalimi

 

نام:  فرهاد

نام خانوادگی:  رضایی

رتبه علمی:  دانشیار

رشته تخصصی تحصیلی:  ویروس شناسی پزشکی

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع

رشته

دانشگاه

سال فارغ‌التحصیلی

دکترای تخصصی( PhD)

ویروس شناسی

علوم پزشکی تهران

1391

کارشناسی ارشد

ویروس شناسی

علوم پزشکی تهران

1385

کارشناسی

میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد جهرم

1383

 

مختصری از سوابق علمی و اجرائی:

-عضو هیئت علمی گروه ویروس شناسی از سال 1392

- عضو  کمیته فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت از سال 1394

-عضو کمیته پژوهشی گروه ویروس شناسی  از سال 1392

- عضو مرکز ملی آنفلونزا از سال  1384 تا کنون

فیلد پژوهشی: 

- طراحی و تولید واکسنهای نوترکیب ویروس آنفلوانزا

-  اپیدمیولوژی و آنالیز فیلوژنتیک مولکولی ویروس آنفلوانزا   

- بررسی ایمنوپاتوژنز ویروس آنفلوانزا در مدل موشی

-  اپیدمیولوژی و آنالیز فیلوژنتیک مولکولی آربوویروسها   

آدرس پست الکترونیک : rezaie@tums.ac.ir   

لینک مربوط به رزومه : 
http://tums.ac.ir/faculties/rezaie                                                       


 

نام: سمیه

نام خانوادگی: جلیلوند

رتبه علمی: استادیار

رشته تخصصی تحصیلی: ویروس شناسی

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع

رشته

دانشگاه

سال فارغ‌التحصیلی

دکترای تخصصی( PhD)

ویروس شناسی

علوم پزشکی تهران

1391

کارشناسی ارشد

ویروس شناسی

علوم پزشکی تهران

1383

کارشناسی

میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال

1380

مختصری از سوابق علمی و اجرائی:

اینجانب از سال 1381 در رشته ویروس شناسی فعالیت خویش را آغاز نموده که نتایج آن بصورت کتاب و تعدادی مقاله در ژورنال های معتبر جهان چاپ گردیده است. در دوران دکتری قریب به یکسال دوره فرصت مطالعاتی خویش را در کشور ایتالیا در انستیتو کانسر پاسکال گذراندم. در حال حاضر حیطه اصلی فعالیت اینجانب در ارتباط با ویروس های سرطان زا (پاپیلوماویروس و هرپس ویروس انسانی تیپ 8) و ویروس های ایجاد کننده گاستروانتریت (روتاویروس و نوروویروس) می باشد.

 

اینجانب از سال 1393 تا بحال عضو کمیته پژوهشی گروه ویروس شناسی میباشم. همچنین نماینده گروه ویروس شناسی در کمیته ارزشیابی دانشکده بهداشت نیز میباشم.

فیلد پژوهشی: ویروس های سرطان زا, ویروس های گوارشی و ویروس سرخجه

آدرس وب سایت و یا لینک‌های مربوطه

لینک مربوط به رزومه :                                                     
http://tums.ac.ir/faculties/sjalilvand
 


 

نام:  احمد

نام خانوادگی:  نجاتی

رتبه علمی:  استادیار

رشته تخصصی تحصیلی:  ویروس شناسی پزشکی

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع

رشته

دانشگاه

سال فارغ‌التحصیلی

دکترای تخصصی( PhD)

ویروس شناسی

علوم پزشکی تهران

1394

کارشناسی ارشد

ویروس شناسی

جندی شاپور اهواز

1389

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه تهران

1385

 

مختصری از سوابق علمی و اجرائی: عضو هیات علمی گروه ویروس شناسی از سال 1397

فیلد پژوهشی: ویروس HIV   و microRNAهای ویروسی

آدرس وب سایت و یا لینک‌های مربوط 

لینک مربوط به رزومه :