جمعه 28 شهريور 1399   16:24:31
دانش آموختگان:

اسامی دانشجویان دوره اول دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال دوم 1375

رسول همکار

محبوبه ساریجلو

سهراب نجفی پور

حمیده طباطبایی

شبنم رحیمی


اسامی دانشجویان دوره دوم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال دوم 1379

سید علیرضا ناجی

شهره شاه محمودی صادقی

پونه رحیمی

اسامی دانشجویان دوره سوم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال دوم 1381

مریم واعظ جلالی

فرامرز تقوی نژاداسامی دانشجویان دوره چهارم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال دوم 1382

نازنین زهرا شفیعی جندقی

ژیلا یاوریاناسامی دانشجویان دوره پنجم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال دوم 1384

سمیه جلیلوند

وحید سلیمی

محمد شاه کرمی


اسامی دانشجویان دوره ششم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال دوم 1385

فرهاد رضایی

ذبیح الله شجاع

مصطفی مه آبادی

اسامی دانشجویان دوره هفتم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال دوم 1386

فرهاد بابایی

لیلا ثابت پیشرفتاسامی دانشجویان دوره هشتم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال اول 1387

مهین آهنگراسکویی

احمدرضا صادقی

حمیدرضا هاشمی

اسامی دانشجویان دوره هشتم دکترای ویروس شناسی دانشکده بهداشت ورودی نیمسال دوم 1389

سید جلال کیانی

احمد نجاتی

ابراهیم فقیه لو

سمیه شاطی زاده