جمعه 28 شهريور 1399   22:47:35
مهندسی بهداشت حرفه ای
تاریخچه :

 مقدمه:

  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت در سال 1347 فعالیت خویش را با آموزش در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی آغاز نمود . متناسب با نیاز های جامعه در حال رشد و افزایش تعداد و تنوع آلودگی های زیست محیطی و آلاینده های منتشره در محیط های شغلی و صنعتی زمینه فعالیت گروه نیز افزایش یافته است .

  این گروه در سطح کارشناسی؛ کارشناسی ارشد و دکتری به تربیت نیروی انسانی متخصص اشتغال داشته بنحوی که امروز بسیاری از اعضای هیات علمی گروه های آموزشی بهداشت حرفه ای وابسته به وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی و وزارت علوم ؛ تحقیقات و فن آوری از فارغ التحصیلان این گروه می باشند.

  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای مشارکت در حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار در سطح ملی و توسعه دانش بهداشت حرفه ای را در سطح منطقه ای و بین المللی از طریق انجام فعالیت های آموزشی ؛ پژوهشی و خدماتی از مهمترین وظایف خویش تلقی می نماید .

  با توجه به توان های بالقوه دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده بهداشت و وجود همکاران هیات علمی متخصص؛ کادر کارشناسی توانمند و امکانات و تجهیزات مناسب در گروه بهداشت حرفه ای تربیت نیروی انسانی متخصص و انجام پژوهش های علمی کاربردی و ارائه خدمات مبتنی بر نیاز از اهم راهبردهای گروه محسوب می گردد.

  راهبرد اساسی در این گروه تخصصی، سالم سازی محیط کار؛ ارتقاء بهره وری و کمک در امر دستیابی به رفاه اجتماعی می باشد. در جهت نیل به چنین راهبردی رویکردهای اصلی زیر در مجموعه فعالیت های گروه همواره مدنظر می باشد:

  1) بهبود همکاری درون بخشی و برون بخشی و ارتباطات بین المللی

  2) بازنگری در برنامه های آ موزشی گروه

  3) ارتقاء مستمر کیفیت آموزشی

  4) افزایش کمی و کیفی تحقیقات مبتنی بر نیاز

  5) ارتباط مناسب و هدفمند با ذینفع ها

  6) راه اندازی مرکز تحقیقات و نشریه علمی

  7) تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

  8) مشارکت در اصلاح ساختار ارائه خدمات بهداشت حرفه ای کشور

  9) ارتقاء کمی و کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی بویژه دوره دکتری با تاکید بر بهره گیری از توانمندی های داخل و خارج

  10) کمک و مشارکت فعال در تهیه و تدوین استاندارد های ملی بهداشت ؛ ایمنی و محیط زیست