جمعه 28 شهريور 1399   22:03:34
مهندسی بهداشت حرفه ای
.
[PageVisit]
يكشنبه 12 مرداد 1393 مدیر گروه

  مدیر گروه:
  
                                                                      

  نام: فریده

  نام خانوادگی: گلبابایی

  رتبه علمی: استاد

  رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای                           
                  

 cv:http://tums.ac.ir/faculties/fgolbabaei