جمعه 28 شهريور 1399   21:09:03
مهندسی بهداشت حرفه ای
.
[PageVisit]
شنبه 8 اسفند 1394 آزمایشگاه عوامل ارگونومیک:

آزمایشگاه ارگونومی بمنظور آموزش واحدهای عملی، انجام پایان نامه های دانشجویی، و همچنین خدمات رسانی  مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر آزمایشگاه ارگونومی بعنوان یکی از فعال ترین آزمایشگاه های سطح کشور در بخش های ارگونومی محیطی، فیزیولوژی کار و آنتروپومتری، ارگونومی فیزیکی، و ارگونومی شناختی در حال فعالیت می باشد. تجهیزات موجود در آزمایشگاه شامل تجهیزات اندازه گیری روتین و نیز تجهیزات اندازه گیری طراحی و ساخته شده توسط بخش ارگونومی به شرح ذیل می باشد:  

1.       دوچرخه ارگومتر (شماره 1)

2.       تردمیل (شماره 1)

3.       دستگاه نمایانگر ضربان قلب (شماره 1)

4.       دستگاه ثبت بیوسیگنال (الکترومیوگرافی و الکتروآنسفالوگرافی) (شماره 2)

5.       تجهیزات اندازه گیری آنتروپومتری شامل: اتاقک آنتروپومتری، انواع کولیس، گونیامتر، کالیپر پوست، کالیپر عمق سینه، صندلی ارگونومی قابل تنظیم، خط کش (شکل شماره 3)

6.       مجموعه آزمون های مهارت های شغلی

7.       مجموعه نرم افزارها شامل نرم افزار شبیه ساز پرواز، آزمون استروپ (نسخه فارسی و انگلیسی)، آزمون حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، آزمون فشار زمانی، آزمون زمان واکنش، آزمون کار یکنواخت، آزمون کارچندگانه، آزمون محاسبه و تصمیم گیری

8.       آزمون هماهنگی دست ها، آزمون مینه سوتا (مجموعه Battery test) (شکل شماره 4)

9.       دستگاه ثبت و شمارشگر کلاچ خودرو (Clutch counter) (شکل شماره 5)

10.   روکش هوشمند (شکل شماره 6)

11.   دستگاه ثبت حرکت (motion capture)

12.   نورسنج، ارتعاش سنج، صداسنج