جمعه 28 شهريور 1399   21:59:16
مهندسی بهداشت حرفه ای
.
[PageVisit]
شنبه 8 اسفند 1394 آزمایشگاه ایمنی محیط کار: 1- سیستم اعلام اتوماتیک حریق 
این سیستم از نوع Conventional می باشد که  در آن چهار دتکتور ( 2 دتکتور دودی و 2 دتکتور حرارتی) در دو Zone جداگانه تعبیه شده است. همچنین سیستم آلارم صوتی و چراغ خطر به همراه تعداد دو عدد شستی اعلام دستی حریق در این مجموعه آموزشی نصب شده است. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که امکان کنترل سیستم اطفاء اتوماتیک حریق نیز با آن وجود دارد که این مهم در برنامه های آتی آزمایشگاه در نظر گرفته شده است.