جمعه 28 شهريور 1399   22:46:40
مهندسی بهداشت حرفه ای
.
[PageVisit]
شنبه 20 شهريور 1395 آزمایشگاه مرجع آزبست :

آزبست نام گروهی از کانی های سیلیکاته است که از نظر اقتصادی و بهداشتی مورد توجه بوده و کاربردهای متنوعی را از قبیل کالاهای اصطکاکی مانند لنت و کلاچ خودرو، لوله های سیمان- آزبست، انواع عایق ها، کف پوش ها، منسوجات ضد حریق و... به خود اختصاص داده است. رشد فزاینده مصرف آزبست د رقرن بیستم، از دهه 80 میلادی با کاهش شدیدی مواجه شد به گونه ای که مطابق گزارش سازمان جهانی بهداشت، 23% از کشورهای عضو این سازمان مصرف این ماده را در تولیدات و یامحصولات وارداتی منع نموده اند. اما علیرغم این موضوع مواجهه با آزبست همچنان ادامه دارد. سازمان بین المللی کار مرگ ناشی از مواجهه شغلی با آزبست رادر حدود 100000 مورد در سال برآورد می کند. شواهد حاصل از مطالعات انسانی به ارتباط بیمار های مختلف از جمله آزبستوزیس، سرطان ریه و مزوتلیوما با استنشاق الیاف آزبست اشاره دارد به گونه ای که80-70 % موارد مزوتلیوما را که نوعی سرطان نادر و کمیاب می باشد به مواجهه شغلی با آزبست نسبت می دهند.

با توجه به اهمیت شرح فوق الذکر، آزمایشگاه آزبست در سالیان گذشته به همت مرحوم دکتر کاکوئی راه اندازی شد. پس از راه اندازی، این آزمایشگاه موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد از طرف سازمان حفاظت محیط زیست گردید. با خاتمه اعتبار اولیه گواهینامه مذکور، مجددا با تلاش به عمل امده از طرف گروه، گواهینامه آزمایشگاه معتمد تا تاریخ 2/27/ 96 در بخش هوا- منابع سیار شامل پارامتر آزبست از طرف سازمان حفاظت محیط زیست تائید و تمدید گردیده است.

درحال حاضر این آزمایشگاه تنها آزمایشگاه معتبر درکشوردر ارزیابی آزبست بوده و فعالیت خود را در ارائه خدمات آزمایشگاهی، آموزشی و پژوهشی در نمونه برداری، اندازه گیری و ارزشیابی الیاف هوابرد غیر آلی و بالک آزبست به روشهای آستاندارد میکروسکوپیک  روز دنیا مشغول است.

تصاویری از الیاف آزبست در نمونه های واقعی محیط کار

کالیبراسیون میکروسکوپ های بکار رفته در آزمایشگاه مرجع آزبست