جمعه 28 شهريور 1399   22:26:00
.
[PageVisit]
شنبه 8 اسفند 1394 آیین نامه:

آیین نامه کمیته ارتباط با صنعت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 

حفظ منابع انسانی به عنوان سرمایه های ملی و نیاز مبرم صنایع و موسسات خصوصی و دولتی به بهبود شرایط بهداشتی شاغلین نیازمند ساختار یکپارچه و نظامند مراکز دانشگاهی و تخصصی مرتبط با موضوع بهداشت حرفه ای می باشد. پتانسیل علمی و فنی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمینه ای مساعد برای ارائه خدمات تخصصی براساس نیاز جامعه می باشد که لازم است به نحو مناسبی بستر سازی شود. هدف از این آیین نامه ایجاد چهارچوبی قانونمند به منظور ایجاد انسجام در فعالیت های متخصصین گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل های موجود در چهارچوب آیین نامه ارتباط با صنعت دانشگاه می باشد.

 

ماده 1: کلیات

1-1: تلاش اعضای هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در قالب مفاد این آیین نامه مغایرتی با موضوع تمام وقتی و سایر وظایف اعضای هیئت علمی گروه نداشته و به عنوان یک ارزش تلقی می شود که مورد حمایت تمامی اعضای کمیته ارتباط با صنعت گروه و دانشگاه خواهد بود.

1-2: تمامی طرح های تحقیقاتی، خدمات آموزشی، خدمات فنی و مشاوره ای که گروه مهندسی بهداشت حرفه ای قادر به ارائه آن می باشد و منابع آن بطور کامل از خارج از دانشگاه تامین می شود، مشمول این آیین نامه خواهد بود.

1-3: تمامی فعالیت های کمیته ارتباط با صنعت گروه بهداشت حرفه ای در چهارچوب آیین نامه ارتباط با صنعت دانشگاه می باشد و تمامی اصطلاحات بکار رفته در متن آن براساس متن آیین نامه ارتباط باصنعت دانشگاه تنظیم شده است.

1-4: تدوین این آیین نامه به منظور انسجام توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در راستای تقویت ارتباط با صنعت دانشگاه انجام شده است.

 

ماده 2: تعاریف

صنعت: به کلیه موسسات، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مراکز، نهادها، شرکت‌ها و سایر مجتمع‌های اداری، صنعتی و خدماتی داخل و خارج کشور اعم از دولتی و غیر دولتی اطلاق می‌شود که طرف قرارداد دانشگاه و یا اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه باشند.

طرح: کلیه نیازهای پژوهشی، آموزشی، فنی، مشاوره ای و سایر خدمات درخواست شده از طرف صنعت که اعتبار کامل آن را نیز تامین نموده باشند.

تبصره: هرگونه ماموریت عضو هیات علمی به صنعت در صورتی که وظایف آموزشی و پژوهشی جاری وی مختل نگردد با موافقت گروه به عنوان خدمات مشاوره‌ای موضوع این آیین‌نامه تلقی می‌شود.

مجری: براساس آیین نامه دفتر ارتباط با صنعت دنشگاه، مجری به فرد و یا افرادی حقیقی و یا حقوقی اطلاق می‌شود که مسؤول مستقیم اجرا و پیشبرد موضوع  طرح می‌باشد.

آورنده طرح: فرد و یا افرادی که در هر یک از دو مرحله معرفی " طرح و صنعت به کمیته " و " فراهم نمودن موافقت ضمنی  صنعت " ، یا پی‌گیری برای توافق قطعی و انعقاد قرارداد، نقش اصلی را بر عهده دارند.

 

ماده 3: کمیته ارتباط با صنعت گروه

به منظور تقویت همکاری‌های فیمابین گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  و صنعت و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، کمیته ارتباط با صنعت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  که از این پس در این آیین نامه کمیته نامیده می‌شود با ترکیب و مشخصات زیر برای یک دوره دو ساله که عضویت اعضا آن قابل تمدید می‌باشد، تشکیل می گردد.

 

3-1: اعضاء کمیته

-         معاون پژوهشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای به عنوان رئیس کمیته

-         دبیر کمیته

-         تعداد 5 تا 10 نفر از اعضاء هیئت علمی و کارشناسان گروه مهندسی بهداشت حرفه ای به انتخاب مدیرگروه

-         مسئول آزمایشگاه گروه

تبصره 1: کلیه فعالیت های کمیته با هماهنگی با مدیر گروه انجام گیرد.

تبصره 2: درصورتی که عضو هیئت علمی مایل به عضویت در کمیته نباشد مجاز است بدون عضویت کمیته و براساس آیین نامه ارتباط با صنعت دانشگاه فعالیت مستقل از کمیته داشته باشد اما هر گونه استفاده از امکانات گروه بایستی در چهارچوب آیین نامه کمیته باشد.

تبصره3: جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت.

 

3-2 وظایف کمیته :

-         سیاست‌گزاری و تدوین استراتژی‌های ارتباط با صنعت گروه

-         تعیین برنامه‌‌های سالانه و بلند مدت گروه در ارتباط با صنعت

-         تدوین دستورالعمل‌های مرتبط

-         تعیین تعرفه خدمات قابل ارائه گروه به صنعت

-         بررسی گزارش عملکرد مالی کمیته با صنعت

-         بررسی گزارش پیشرفت برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت ارتباط با صنعت کمیته

-         تعیین شاخص‌های ارزیابی ارتباط با صنعت دانشگاه

-       راه اندازی سیستم کارآموزی مثمر ثمر و ایجاد شرایط تجربه کاری برای دانشجویان در مقاطع مختلف

-       توانمندسازی و فرهنگ سازی ارتباط با صنعت و برخورداری از مزایای آن

 

 

 

 

ماده 4: امور مالی

4-1: کمیته موظف است پیشنهاد تعرفه کلیه خدمات موجود خود را اعم از تعرفه مصوب و غیرمصوب که به نحوی می‌تواند جهت انجام طرح‌های همکاری با صنعت مورد استفاده قرار گیرند به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اعلام نماید.

4-2: به منظور تشویق ارائه طرح های ارتباط با صنعت، حداکثر تا سقف 5 درصد از مبلغ قرارداد با تصویب کمیته اجرائی به آورنده طرح پرداخت خواهد شد.

4-3: مجری بایستی هزینه تمامی خدماتی که از گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دریافت کرده است اعم از استفاده از تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی را طبق تعرفه گروه و نظر مدیر گروه و مسئول آزمایشگاه، به طور کامل پرداخت نماید. بدیهی است درآمد حاصل از این خدمات با نظر مدیرگروه و مسئول آزمایشگاه، صرف تجهیز همان آزمایشگاه خواهد شد. 

تبصره 1: تامین کلیه هزینه‌های مربوط به مواد و وسایل مصرفی، هزینه های پرسنلی، هزینه های آنالیز دستگاهی و خرید وسایل غیرمصرفی بعهده مجری بوده که بایستی از محل اعتبارات طرح پرداخت نماید.

4-4: در صورتی که حاصل طرح منجر به تولید محصول یا اختراع شود حقوق مادی و معنوی دانشگاه مطابق مقررات جاری ثبت ابداع و  اختراع  اعمال شده و استفاده از نام، آدرس، و آرم دانشگاه روی محصول منوط به تایید کمیته اجرایی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه می‌باشد.

4-5: جبران کلیه خسارات احتمالی ناشی از تعلل در اجرای طرح ها و یا قصور در استفاده  از دستگاهها، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی بعهده مجری طرح بوده و با تخلفات در این زمینه طبق آیین نامه انتظامی هیئت علمی رفتار خواهد شد.

4-6:  مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی میان مجری و کمیته یا واحدهای تابعه با واحد های خارج دانشگاه در اجرای طرح‌ها،  کمیته ای متشکل از مدیرگروه، مسئول آزمایشگاه و یک نفر استاد باتجریه خواهد بود. در صورت عدم حل اختلاف، طرفین می‌توانند مراتب را به مراجع ذیصلاح ارجاع دهند.

 

ماده 5: نحوه فعالیت اعضای کمیته

5-1: حضور اعضای کمیته در صنعت به منظور فعالیت هایی نظیر انجام بازدید از صنعت، مشاوره، مدیریت و انجام طرح و ارائه گزارش طرح به عنوان ماموریت سازمانی تلقی می شود و لازم است برگه ماموریت بدون حق ماموریت برای وی تکمیل گردد.

 

این آیین‌نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاریخ 10/3/1394 به تصویب کمیته ارتباط با صنعت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای رسید.