جمعه 28 شهريور 1399   21:29:05
.
[PageVisit]
شنبه 8 اسفند 1394 توانمندی های فنی مهندسی:

مقدمه:

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران با تجربه 50 ساله در حوزه تحقیق و توسعه ایمنی و بهداشت حرفه ای در کشور و همچنین در اختیار داشتن کادر هیئت علمی متخصص و کارشناسان توانمند در تمامی حوزه های ایمنی و بهداشت حرفه ای در راستای حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار در سطح ملی و توسعه دانش بهداشت حرفه ای در سطح منطقه ای و بین المللی از طریق انجام فعالیت های آموزشی ؛ پژوهشی و خدماتی تلاش می نماید. این مجموعه به پیشبرد اهداف اجرایی و کاربردی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای تهیه و تنظیم شده است تا بواسطه آن فارغ التحصیلان این حوزه بتوانند به نحو مطلوبی با متخصصین فعال در پروژه های اجرایی ایمنی و بهداشتی آشنا شوند و زمینه ارتباط بهتر فرآهم گردد.


 

لیست پروژه های فنی- مهندسی و تحقیقاتی

 

عوامل زیان آور شیمیایی                                                                                                                        صفحه

Ch-01-01: نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا (گازها، آئروسل ها، بیوآئروسل ها) ................................. 7

Ch-01-02: طراحی، محاسبه و اجرای سیستم های تهویه صنعتی ...................................................................... 8

Ch-01-03: ارزیابی سیستم های تهویه صنعتی براساس استاندارد ACGIH ....................................................9

Ch-01-04: ارزیابی اتاق های پاک مطابق استاندادهای ISO ...............................................................................10

Ch-01-05: طراحی سیستم های پالایشگر ذرات (سیکلون، اسکرابر، بگ هوس، بیوفیلتر، الکتروفیلتر و ...) 11

Ch-01-06: ارزیابی سیستم های پالایشگر ذرات (سیکلون، اسکرابر، بیوفیلتر، بگ هوس، الکتروفیلتر و ...) 12

Ch-01-07: طراحی سیستم های تصفیه گاز و بخار (جاذب های سطحی و عمقی، جاذب کاتالیستی و ...) 13

Ch-01-08: ارزیابی سیستم های تصفیه گاز و بخار .................................................................................................14

Ch-01-09: ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی در محیط کار ..................................................................... 15

Ch-01-10: سنجش آلودگی به الیاف آزیست (آزمایشگاه رفرانس) ..................................................................... 16

Ch-01-11: انجام پایش های بیولوژیکی و بیومارکرهای آلاینده های شیمیایی خاص حسب نیاز صنعت ...17

Ch-01-12: ارزیابی کیفیت هوای داخل ساختمان های اداری، تجاری و صنعتی (IAQ) .............................. 18

Ch-01-13: ارزیابی عملکرد سیستم های تهویه مطبوع .......................................................................................... 19

Ch-01-14: ارزیابی ریسک بیوآئروسل ها در محیط کار  ..........................................................................................20

Ch-01-15: تهیه پکیج های آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی ..............................................................................21

Ch-01-16: تهیه دستورالعمل های بهداشت شغلی به منظور حفاظت در برابر مواد شیمیایی....................... 22

Ch-01-17: تدوین استانداردهای مرتبط با آلاینده های شیمیایی ........................................................................ 23

Ch-01-18: طراحی و ساخت هودهای بازویی متحرک به منظور کنترل فیوم های جوشکاری ...................... 24

 

عوامل زیان آور فیزیکی  

Ph-01-01: کنترل آلودگی صدا و ارتعاشات در صنایع  .............................................................................................26

Ph-01-02: کنترل آلودگی صدا و ارتعاشات در صنایع  .............................................................................................27

Ph-01-03: کنترل آلودگی صدا و ارتعاشات در صنایع  .............................................................................................28

 

ارگونومی

Erg-01-01: طراحی نظام نوبت کاری .........................................................................................................................30

Erg-01-02: طراحی بانک اطلاعت الکترونیک آنتروپومتری ..................................................................................31

Erg-01-03: ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومی.....................................................................................................32

ایمنی

Saf-01-01: ارزیابی ریسک ایمنی در صنعت ..........................................................................................................34

Saf-01-02: تدوین شاخص های ایمنی و بهداشت  ..............................................................................................35

Saf-01-03: ممیزی ایمنی ...........................................................................................................................................36