سه‌شنبه 21 مرداد 1399   11:28:55
انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
دوره های کوتاه مدت:

  • کارگاه مالاریا
  • کارگاه لیشمانیا
  • کارگاه های تخصصی یکروزه