سه‌شنبه 29 مهر 1399   12:30:55
انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
دانشجویان بین الملل

     Mr. Daneil getacher feleki    (انگل شناسی پزشکی، کارشناسی ارشد)

     Francan umma    Mr. (انگل شناسی پزشکی، کارشناسی ارشد)

     Mohammad zainali   Mr. (انگل شناسی پزشکی، دکتری)

     Muhammad getso    Mr. (قارچ شناسی پزشکی، دکتری)

دانشجویان مازاد

                آقای فرامرز کوهسار  (انگل شناسی پزشکی، دکتری)

                خانم سپند رضوی  (انگل شناسی پزشکی، دکتری)

               آقای مسعود بهنیا  (انگل شناسی پزشکی، دکتری)

دانشجویان ایرانی، کارشناسی ارشد قارچ شناسی
دانشجویان کارشناسی ارشد قارچ‌شناسی

ورودی 1392

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

سعید

والامنش

 

شهرام

محمودی

 

فائزه

تمنایی فر

 

راضیه

یعقوبی

 

حامد

آقایی

 

ورودی 1393

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

سمانه

حلوائی

سعیده

رهسپار

 

آزاده

موسوی

 

زهرا

جعفری

 

مهدیس

حسین خزری

 

پرستو

عباس‌پور

آفاق

فاضلی

 

رقیه

نورمحمدی

 

ناهید

عارفی لیسار

 

ورودی 1394

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

زهرا

کمالی سروستانی

 

الهه

ساسانی سروستانی

 

ویدا

علی زاده دستجرد

 

زهرا

رفعت

 

افسانه

محمدی

 

ورودی 1395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان ایرانی، کارشناسی ارشد انگل شناسی
دانشجویان کارشناسی ارشد انگل‌شناسی
ورودی 1395
نام نام خانوادگی وضعیت
سجاد قدرتی دانشجو
زینب مقدمی زاد فارغ التحصیل
ماندانا سنجر دانشجو
فرشته انگزبانی دانشجو
مینا طهماسبی دانشجو
مریم اسدی دانشجو
مریم عبادی فارغ التحصیل
ورودی 1396
نام نام خانوادگی وضعیت
علیرضا برجیان دانشجو
حسین اقبال نیا فارغ التحصیل
میلاد رحمانی پور دانشجو
مریم حق شناس دانشجو
سارا خاکسار دانشجو
صونا آقایی دانشجو
ورودی 1397
نام نام خانوادگی وضعیت
عارف فاریابی دانشجو
محمد صابری دانشجو
فاطمه بیات دانشجو
هاجر معصومی کیا دانشجو
سارا احمدی دانشجو
سمانه مرادی دانشجو
فاطمه گلشنی دانشجو

 
دانشجویان ایرانی، دکترای قارچ شناسی

دانشجویان PhD قارچ‌شناسی

ورودی 1389

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

بهرام

احمدی

 

ورودی 1390

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

فائزه

محمدی

 

مرجان

معتمدی

 

سمیه

شریفی نیا

 

ورودی 1391

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

زینب

قاسمی

 

آرزو

چرسی‌زاده

 

ساناز

آقایی قره بلاغ

 

ستاره

آقا کوچک افشار

 

مهرداد

اسدی

 

غلامرضا

شکوهی

 

ورودی 1392

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

مریم

اکبری دانا

 

مونا

مدیری

 

صنم

نامی

 

محبوبه

خرازی

 

سیما

دارابیان

 

ورودی 1393

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

لادن

ناظمی

 

نیلوفر

رشیدی

 

زهرا

زارع شهرآبادی

 

فرشته

زارعی

 

ورودی 1394

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

کاظم

احمدی کیا

 

شهرام

محمودی

امید

رئیسی

محمد

یاراحمدی

 

ورودی 1395

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

محمد

کرد

بهاره

ارغوان