جمعه 28 شهريور 1399   15:40:21
انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
دوره های کوتاه مدت:

  • کارگاه مالاریا
  • کارگاه لیشمانیا
  • کارگاه های تخصصی یکروزه