جمعه 28 شهريور 1399   16:29:36
انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
دانش آموختگان:

 

اسامی دانش آموختگان دکتری تخصصی (PhD) و کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1372 تاکنون

ردیف

Ph.D. انگل شناسی پزشکی

ورودی

ردیف

کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

ورودی

1

آقای مجید فصیحی هرندی

72

1

آقای محمود محامی

81

2

آقای اسماعیل فلاح

72

2

آقای امیر بایرامی

81

3

آقای قاسم زمینی

72

3

آقای محمد انور سیدی

81

4

خانم سهیلا کوشا

72

4

آقای بختیار امینیان

81

5

آقای مهرزاد سرائی

72

5

خانم سهیلا مولائی

81

6

آقای علی حقیقی

72

6

خانم منیژه فرهپور

81

7

آقای عباسعلی اسکندریان

74

7

خانم ماریا بهار صفت

81

8

انوری

74

8

خانم میترا شربت خوری

81

9

آقای یزدان حمزوی

74

9

آقای رحمان عبدی زاده دهکردی

82

10

خانم میترا زارع بوانی

74

10

آقای حمید رضا رحیمی

82

11

آقای علی هانیلو

74

11

آقای علی پزشکی

82

12

آقای حسین هوشیار

74

12

آقای حمید رضا نجفیان

82

13

آقای یعقوب حامدی

75

13

آقای سید عبدالله سامانی

82

14

آقای محمد باقر رکنی

75

14

آقای شجاع الدین لسان

82

15

خانم هما حجاران

77

15

خانم جمیله اسمعیلی

82

16

آقای امیر حسین مقصود

77

16

خانم وحیده شهبازی منصوری

82

17

آقای حبیب محمد زاده حاجی پیرلو

77

17

آقای علی احسان شهبازی

83

18

آقای عبدالرضا صلاحی مقدم

77

18

آقای حبیب اله ترکی

83

19

آقای غلامرضا مولوی

77

19

خانم الهام کاظمی راد

83

20

آقای ناصر ضیاعلی

77

20

آقای مسعود بهنیا

83

21

خانم الهام رزمجو

78

21

خانم الهام شهریاری راد

83

22

آقای کیهان اشرفی

78

22

آقای ابوالفضل میاهی پور

83

23

خانم سعیده شجاعی

79

23

خانم آنیتا محمدی ها

83

24

آقای رامتین حدیقی

79

24

آقای هادی میر احمدی

83

25

آقای علی احسان حیدری

79

25

خانم لیلا باباخان

84

26

آقای احمد رضا معمار

79

26

خانم هیما حسن پور مطلق

84

27

آقای محمد رضا نیلفروشان

80

27

آقای سعید علیمرادی

84

28

آقای احمد رضا اسماعیلی رستاقی

80

28

خانم هدی عابد خجسته

84

29

آقای شهرام سلیمانی محمدی

80

29

آقای وحید ترابی

84

30

آقای سینا کیوان ابراهیمی

80

30

خانم میترا صالحی

84

31

آقای مجتبی تاران

82

31

خانم نفیسه قباخلو

84

32

آقای محمود ناطقی رستمی

82

32

خانم فائزه فروغی پرور

84

33

آقای عباس شهبازی

82

33

آقای حشمت اله علی رحمی

85

34

آقای محمد زارع بیدکی

82

34

آقای امیر آدینه زاده

85

35

خانم میترا شربت خوری

83

35

خانم نگین ترابی

85

36

خانم مریم نیتی

83

36

خانم منصوره وطن شناسان

85

37

آقای رضا قاسمی خواه

83

37

خانم سارا ایازیان

85

38

آقای عبدالعلی مشفع

83

38

خانم لیلا فریور

85

39

خانم بهناز آخوندی

84

39

خانم فرزانه وثیقه

85

40

آقای امیر بایرامی کوزه کنان

84

40

خانم آزاده میزانی

85

41

آقای احمد مردانی

84

41

خانم اکرم علیپور

86

42

آقای جهانگیر عبدی

84

42

خانم ساناز جعفر پور اعظمی

86

43

خانم افسانه متولی حقی

85

43

خانم حکیمه مقدس ثانی

86

44

آقای ابوالفضل میاهی پور

85

44

خانم سعیده عطائی

86

45

خانم مینا سلسله

85

45

آقای مرتضی اسدی

86

46

آقای محمد باقر خادم عرفان

85

46

آقای محمد تقی رحیمی

86

47

خانم منور سلسله

86

47

آقای حامد میر جلالی

86

48

خانم هدی عابد خجسته

86

48

آقای میثم گلین شریف دینی

86

49

آقای قاسم عسگری

86

49

آقای حسین محمود وند

87

50

خانم فتانه میکائیلی

86

50

خانم مهسا سادات مکی

87

51

آقای محمد متینی

86

51

خانم زهرا حیدری سورشجانی

87

52

خانم الهام کاظمی راد

86

52

خانم سلما تیموری زنده دل

87

53

آقای سیف علی مهدوی

86

53

خانم سیده منیژه حیدر نژاد

87

54

آقای حامد میرجلالی

88

54

آقای امیر حسین رهبری

87

55

آقای میثم گلین شریف دینی

88

55

خانم فرح شریف

87

56

آقای بهرام نیک منش

88

56

آقای حسن پور (میهمان)

87

57

آقای محمد  براتی

88

57

آقای محمد رضا شیعه

88

58

آقای حمید رضا نجفیان

89

58

آقای سیامک علی حیدری

88

59

آقای کریم حاتم نهاوندی

89

59

آقای حمید حسن پور

88

60

آقای سید جعفر عدنانی

89

60

آقای علیرضا بدیرزاده

88

61

خانم سمیرا الیکائی

89

61

آقای محمد ابراهیمی پور

88

62

خانم سارا ایازیان

89

62

آقای عارف تیموری

88

63

آقای حکیم عزیزی

89

63

خانم پریسا موسوی

88

64

خانم مهساسادات مکی

90

64

خانم معصومه خدادادی

88

65

خانم راضیه حسینی فراش

90

65

خانم بهاره کامران

88

66

خانم زهرا حیدری

90

66

خانم دلارام درگاهی

88

67

خانم آرزو بزرگ امید

90

67

خانم سوسن درودی

89

68

خانم فائزه نجفی

90

68

خانم ملیحه ظهیری

89

69

خانم الهام حاجی علیلو

90

69

خانم بهاره نادری

89

70

آقای عارف تیموری

91

70

خانم افروز دانش پرور

89

71

خانم پریسا موسوی

91

71

خانم سپیده مرادی

89

72

خانم ساناز جعفر پور اعظمی

91

72

خانم فهیمه محمد خانلو

89

73

آقای حمید حسن پور

91

73

خانم سامیه اسدیان

89

74

آقای پیمان حیدریان

91

74

آقای امید کیهانی

89

75

آقای بهمن رحیمی اسویی

91

75

آقای علیرضا محمدی

89

76

آقای محمد زینلی

91

76

آقای مجید عسگری

89

77

آقای قدرت الله صالحی سنگامی

91

77

آقای علی رستمی

89

78

خانم ناهیده مظهری زین آباد

91

78

آقای مجید دوستی

89

79

خانم سودابه حیدری

92

79

آقای نیما ضوئی

90

80

آقای فرامرز کوه سار

92

80

خانم زهرا ندرلو

90

81

آقای عنایت دارابی

92

81

خانم محبوبه سلیمی

90

82

خانم سودابه اعتمادی

92

82

خانم اشکان فریدی

90

83

آقای محمدرضا شیعه

92

83

خانم سعیده پیشکاری

90

84

آقای احمد حسینی صفا

93

84

خانم نرگس عناصری

90

85

آقای افشین داوری

93

85

خانم مژگان فرخی کری بزرگ

90

86

خانم هاله حنیفیان

93

86

خانم لیلا معتمدپور

90

87

خانم زینب عسگری

93

87

خانم بهاره نجمی

90

88

خانم سپند رضوی

93

88

آقای یوسف شریقی

90

89

آقای مسعود بهنیا

93

89

آقای امید فیضی

90

90

خانم زهره فخریه کاشان

94

90

خانم مریم احمدی

90

91

خانم الهام یوسفی

94

91

آقای حسین رئیسی

90

92

آقای محمد جواد عباس زاده افشار

94

92

خانم زهرا کاکوئی

90

93

آقای وحید رئیسی

94

93

خانم افسانه بهرامی

91

 

 

 

94

خانم پریسا ئیل بیگی

91

 

 

 

95

خانم شیما آقایی

91

 

 

 

96

خانم فریبا امنی

91

 

 

 

97

آقای هادی دباغ زاده

91

 

 

 

98

آقای حامد خاکی

91

 

 

 

99

خانم اعظم پشته بان

91

 

 

 

100

خانم شیما شفاهی

91

 

 

 

101

خانم مریم مهدی

91

 

 

 

102

خانم مولود نحوی

91

 

 

 

103

خانم لیلا ذکی

91

 

 

 

104

خانم فهیمه فیروزجایی

91

 

 

 

دانشجویان پردیس همت

 

 

 

105

خانم مریم گودرزی

91

 

 

 

106

خانم معصومه قادری پور

91

 

 

 

107

خانم ندا برادران حیدری

91

 

 

 

108

آقای محمد جواد عباس زاده

91

 

 

 

109

خانم نیلوفر پاک نژاد

92

 

 

 

110

خانم فاطمه بیگ زاده

92

 

 

 

111

خانم مریم زمان پور

92

 

 

 

112

خانم سمیه یاغموری

92

 

 

 

113

خانم بنت الهدی حبیبی شورکایی

92

 

 

 

114

آقای مصطفی غلامرضایی

92

 

 

 

115

آقای نیما فیروزه

92

 

 

 

116

خانم آیدا وفای اصلاحی

92

 

 

 

117

خانم مژگان واحد

93

 

 

 

118

خانم معصومه شهرآ

93

 

 

 

119

خانم ستاره عسکری

93

 

 

 

120

خانم آزاد درخشانی

93

 

 

 

121

خانم سمیه مومنی

93

 

 

 

122

خانم نگار بیژنی

93

 

 

 

123

خانم مهری کارگر

93

 

 

 

124

خانم لیلا سعادت ( میهمان)

94

 

 

 

125

خانم سحر براتی

94

 

 

 

126

خانم نجمه بشیری

94

 

 

 

127

خانم ندا  دودمانی

94

 

 

 

128

خانم ماندانا فدائی

94

 

 

 

129

خانم محیا الله مرادی

94

 

 

 

130

آقای سینا محتسبی

94

 

 

 

131

آقای حامد عباسیان

94

 

 

 

132

خانم لیلی زنجیرانی فراهانی

94

 

 

 

133

خانم آناهیتا باوند

94

 

 

 

134

آقای حامد یاری زاده

94

 

 

 

135

خانم فروغ  مومن فام

94

 

 

 

136

خانم ماندانا سنجر

95

 

 

 

137

خانم فرشته انگزبانی

95

 

 

 

138

خانم مینا طهماسبی

95

 

 

 

139

خانم زینب مقدمی زاده

95

 

 

 

140

خانم مریم اسدی جعفری

95

 

 

 

141

خانم مریم عبادی زاده

95

 

 

 

142

آقای سجاد قدرتی

95