جمعه 28 شهريور 1399   16:24:17
انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
جلسه دفاع از پایان نامه وحید رییسی دکتری انگل شناسی
جلسه دفاع از پایان نامه وحید رییسی دکتری انگل شناسی در روز 12 شهریور راس ساعت 10 صبح در محل دانشکده بهداشت گروه انگل شناسی برگزار گردید و با نمره عالی (19.5) به اتمام رسید
جلسه دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر رشیدی
جلسه دفاع نهایی از پایان نامه خانم نیلوفر رشیدی برای دریافت درجه دکترای تخصصی PhD در رشته قارچ شناسی پزشکی تحت عنوان طراحی و سنتز ترکیبات شیمیایی جدید براساس مدل دارویی نیتروگلیسیرین و بررسی اثر ضد قارچی آنها در سه گروه مخمری ، ساپروفیتی و درماتوفیتی در شرایط In- vitro به راهنمایی جناب آقای دکتر سیدجمال هاشمی و جناب آقای دکتر ساسان رضایی روز دوشنبه ۲۰ مرداد انجام پذیرفت
دکتر محمد باقر رکنی دانشمند پر استناد برتر ESI بر اساس نتایج June 2020
دکتر محمدباقر رکنی عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده بهداشت به عنوان یک درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان در ماه ژوئن 2020 معرفی شدند.

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی

معرفی: گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی یکی از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشکده های پزشکی و بهداشت است که در سال 1319 یعنی 6 سال پس از تاسیس دانشگاه تهران تحت عنوان "کرسی انگل شناسی و بخش تجسس" رسما آغاز به کار نمود. آنگاه تحت عناوین"انستیتو پارازیتولوژی و مالاریالوژی"و "انستیتو پارازیتولوژی و طب گرمسیری" به کار خود ادامه داد و سرانجام منشا شکل گیری انستیتو تحقیقات بهداشتی در سال 1344  گردید. این گروه نهایتا در سال 1345 همزمان با تصویب اساسنامه تشکیل دانشکده بهداشت، به عنوان یکی از گروه های اصلی این دانشکده قرار گرفت و از آن تاریخ تاکنون تحت عنوان "گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی" به کار خود ادامه می دهد. در حال حاضر این گروه دارای سه واحد تک یاخته شناسی، کرم شناسی و قارچ شناسی است و تعداد  19 نفر عضو هیئت علمی دارد. تعداد چهار نفر از اساتید بازنشسته نیز با گروه همکاری موثری دارند. اجرای بیش از 500 طرح تحقیقاتی ملی و بین المللی و انتشار حدود 1000 مقاله به زبانهای خارجی و فارسی از دیگر فعالیت های گروه در این مدت بوده است. این گروه به عنوان مرجع در زمینه های عفونت های انگلی و قارچی در کشور شناخته شده است.

ماموریت: گروه انگل شناسی و قارچ شناسی چهارماموریت کلان آموزشی، پژوهشی، تشخیصی، پاسخگوئی به نیازهای مرتبط با عفونت ها و بیماری های انگلی و قارچی در کشور را برای خود قائل است.

چشم انداز: گسترش مرزهای دانش انگل شناسی  وقارچ شناسی  پزشکی به منظور کنترل و پیشگیری از بیماری های ناشی از آن ها در کشور

جلسه دفاع از پایان نامه وحید رییسی دکتری انگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه وحید رییسی دکتری انگل شناسی در روز 12 شهریور راس ساعت 10 صبح در محل دانشکده بهداشت گروه انگل شناسی برگزار گردید و با نمره عالی (19.5) به اتمام رسید

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر رشیدی

جلسه دفاع نهایی از پایان نامه خانم نیلوفر رشیدی برای دریافت درجه دکترای تخصصی PhD در رشته قارچ شناسی پزشکی تحت عنوان طراحی و سنتز ترکیبات شیمیایی جدید براساس مدل دارویی نیتروگلیسیرین و بررسی اثر ضد قارچی آنها در سه گروه مخمری ، ساپروفیتی و درماتوفیتی در شرایط In- vitro به راهنمایی جناب آقای دکتر سیدجمال هاشمی و جناب آقای دکتر ساسان رضایی روز دوشنبه ۲۰ مرداد انجام پذیرفت

دکتر محمد باقر رکنی دانشمند پر استناد برتر ESI بر اساس نتایج June 2020

دکتر محمدباقر رکنی عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده بهداشت به عنوان یک درصد دانشمندان برتر پر استناد جهان در ماه ژوئن 2020 معرفی شدند.

دفاع پایان نامه سجاد قدرتی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد (M.Sc) جناب آقای سجاد قدرتی در تاریخ 17/04/1399 در گروه انگل شناسی با تدابیر ویژه بهداشتی برگزار گردید.

برگزاری اولین جلسه شورای عمومی گروه انگل شنا سی و قارچ شنا سی پزشکی در سال 1399

اولین جلسه شورای عمومی گروه انگل شنا سی و قارچ شنا سی پزشکی در سال 1399 در روز یک شنبه 11 خرداد ماه در سالن شورای دانشکده بهداشت ( با رعایت فاصله گذاری فیزیکی )  با حضور آقای دکتر محبعلی (مدیر گروه ) و اعضای هیات علمی از ساعت 10 الی 11:30 تشکیل گردید.

بيشتر