جمعه 14 آذر 1399   14:57:30
1394/10/16 چهارشنبه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
1392/3/28 سه‌شنبه تماس با ما:

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

بلوار کشاورز – خیابان 16 آذر – خیابان پورسینا - دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- طبقه سوم - گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

تلفن و نمابر: 88951392

پست الکترونیک: dpm@tums.ac.ir

نام آزمایشگاه

تلفن تماس

آزمایشگاه تک‌یاخته‌شناسی

(لیشمانیا و لیشمانیوزها)

42933081 - 021

آزمایشگاه تک‌یاخته‌شناسی

(تک‌یاخته‌های روده‌ای، تناسلی و آمیب‌های آزادزی)

42933063 – 021

آزمایشگاه تک‌یاخته‌شناسی (آزمایشگاه ملی مالاریا)

42933061 - 021

آزمایشگاه تک‌یاخته‌شناسی (توکسوپلاسما و سرولوژی IFA)

42933060 - 021

آزمایشگاه کرم‌شناسی و بیماری‌های کرمی

(تاکسونومی، تشخیص استرونژیلوئیدیازیس)

42933063 - 021

آزمایشگاه کرم‌شناسی (سرولوژی بیماری‌های کرمی)

42933123 - 021

آزمایشگاه کرم‌شناسی و بیماری‌های کرمی

(هیستوپاتولوژی و میکروآناتومی تشخیصی)

42933091 - 021

آزمایشگاه کرم‌شناسی و بیماری‌های کرمی

(بیوشیمی کرم‌ها، تشخیص سرکاریال درماتیتیس) و آزمایشگاه حلزون‌شناسی

42933061 - 021

آزمایشگاه قارچ‌شناسی

(عفونت‌های قارچی پوستی و احشایی)

42933141 - 021

آزمایشگاه قارچ‌شناسی (سرولوژی عفونت‌های قارچی)

42933150 - 021

آزمایشگاه بیولوژی سلولی مولکولی انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی

88008588 - 021