جمعه 14 آذر 1399   15:33:39
1394/10/16 چهارشنبه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
1395/1/17 سه‌شنبه برنامه های آینده:

 

برنامه‌های آینده

-         حفظ و گسترش ارتباطات آموزشی – پژوهشی داخلی و بین‌المللی

-         به روز نمودن وضعیت عفونت‌های انگلی و قارچی کشور با کمک تکنیک‌های جدید

-         مطالعه بر روی عفونت‌های انگلی و قارچی نوپدید و بازپدید