سه‌شنبه 29 مهر 1399   12:08:26
.
[PageVisit]
سه‌شنبه 30 آذر 1395 دانشجویان ایرانی، کارشناسی ارشد انگل شناسی
دانشجویان کارشناسی ارشد انگل‌شناسی
ورودی 1395
نام نام خانوادگی وضعیت
سجاد قدرتی دانشجو
زینب مقدمی زاد فارغ التحصیل
ماندانا سنجر دانشجو
فرشته انگزبانی دانشجو
مینا طهماسبی دانشجو
مریم اسدی دانشجو
مریم عبادی فارغ التحصیل
ورودی 1396
نام نام خانوادگی وضعیت
علیرضا برجیان دانشجو
حسین اقبال نیا فارغ التحصیل
میلاد رحمانی پور دانشجو
مریم حق شناس دانشجو
سارا خاکسار دانشجو
صونا آقایی دانشجو
ورودی 1397
نام نام خانوادگی وضعیت
عارف فاریابی دانشجو
محمد صابری دانشجو
فاطمه بیات دانشجو
هاجر معصومی کیا دانشجو
سارا احمدی دانشجو
سمانه مرادی دانشجو
فاطمه گلشنی دانشجو