سه‌شنبه 29 مهر 1399   12:24:04
.
[PageVisit]
سه‌شنبه 30 آذر 1395 دانشجویان ایرانی، کارشناسی ارشد قارچ شناسی
دانشجویان کارشناسی ارشد قارچ‌شناسی

ورودی 1392

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

سعید

والامنش

 

شهرام

محمودی

 

فائزه

تمنایی فر

 

راضیه

یعقوبی

 

حامد

آقایی

 

ورودی 1393

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

سمانه

حلوائی

سعیده

رهسپار

 

آزاده

موسوی

 

زهرا

جعفری

 

مهدیس

حسین خزری

 

پرستو

عباس‌پور

آفاق

فاضلی

 

رقیه

نورمحمدی

 

ناهید

عارفی لیسار

 

ورودی 1394

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیک

زهرا

کمالی سروستانی

 

الهه

ساسانی سروستانی

 

ویدا

علی زاده دستجرد

 

زهرا

رفعت

 

افسانه

محمدی

 

ورودی 1395