جمعه 14 آذر 1399   14:22:59
1394/10/16 چهارشنبه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
.
یکشنبه 12 دی 1395 ارتباطات بین الملل:

گزارش فعالیت های بین‌المللی گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی

دکتر مهدی محبعلی:

برنامه ریزی؛ برگزاری و تدریس در سه دوره یکماهه آموزش بین‌المللی با حمایت مالی و علمیWHO/EMROشامل:

·  The first International Training Course in Leishmaniasis Management and Control Training Course for Iraqi Experts. 19 June – 16 July 2011.

·  The second International Training Course in Leishmaniasis Management and Control for Iraqi technicians 1 June – 14 June 2012.

·  The third laboratory Training Course of Leishmaniasis for Lab specialists, 9th to 14th December 2010 NMCLP, Kabul (Afghanistan).

·  National Training Course in Laboratory diagnosis of CL and VL September 2013.

·  National Training Course in Laboratory diagnosis of CL and VL 21 Nov.-09 Dec. 2009.

دکتر غلامرضا مولوی

-       در تاریخ 8 الی 11 سپتامبر 2012 (18 الی 21 شهریور1391) در پی هماهنگی‌های انجام شده توسط مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اولین کارگاه منطقه‌ای شیستوزومیازیس ادراری در اهواز یا همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پزشکی دزفول و ایستگاه تحقیقات سلامت اهواز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. در این کارگاه مسئولین بیلهارزیوز در کشور عراق به همراه کارشناسان و مدیران بهداشتی عوامل موثر بر کنترل، حذف و همچنبن جلوگیری از بازگشت بیماری را مورد بحث و گفتگو قرار دادند (دکتر مولوی دبیر علمی بودند)

-        کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در پی برگزاری کارگاه منطقه‌ای با شرکت مسئولین و کارشناسان ایران و عراق در اهوار در تاریخ 3-7 مارچ  2013 به‌منظور ارزیابی وضعیت موجود در منطقه برای دریافت گواهی حذف شیستوزومیازیس از سوی سازمان بهداشت جهانی به ایران مسافرت نمودند. در این ماموریت این هیئت از دانشکده بهداشت و آزمایشگاه‌های گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی بازدید نمودند. امکانات دانشگاه جندی‌شاپور، دزفول و ایستگاه تحقیقات سلامت اهواز در این سفر مورد توجه و ارزیابی قرار گرفت.

World Health Organization: HIV/AIDS, TB, Malaria & Neglected Tropical Diseases Cluster

Department of Control of Neglected Tropical Diseases

Preventive Chemotherapy and Transmission Control Meeting on Diagnostic Tools for Schistosomiasis Control .Geneva, Switzerland)) 5 – 6 February 2015

-       در این کارگاه که محققین و مسئولین شیستوزومیازیس از تمام نقاط جهان شرکت کرده بودند، استراتژی تشخیص و درمان مورد بجث و تبادل نظر قرار داده شد. آقای دکتر مولوی در این کارگاه شرکت فعال داشتند.

دکتر محمد باقررکنی

-      عضو کمیته رفرنس بررسی زیان‌های ناشی از بیماری‌های منتقله توسط غذا ((FERG سازمان جهانی بهداشت- ژنو از سال 2007- حاصل این فعالیت 8 ساله انتشار گزارش‌ها و مقالات زیادی در مجلات مختلف بوده که برخی از آنها در زیر ارائه شده است:

1.      Paul R. Torgerson, Brecht Devleesschauwer, Nicolas Praet, Niko Speybroeck, Arve Lee Willingham, Fumiko Kasuga, Mohammad B Rokni, Xiao-Nong Zhou, Eric M. Fevre, Banchob Sripa, Neyla Gargouri, Thomas Fürst, Christine M Budke, Hélène Carabin, Martyn D Kirk, Frederick J Angulo, Arie Havelaar, Nilanthi de Silva. World Health Organization estimates of the global and regional disease burden of 11 foodborne parasitic diseases, 2010. PLoS Medicin DOI:10.1371/journal pmed.1001920 .(In Press).

2.      Arie H. Havelaar et al. on behalf of the World Health Organization Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group including Mohammad B. Rokni, et al. World Health Organization global estimates and regional comparisons 1 of the burden of foodborne disease, 2010. PLoS Medicine.

3.      Paul R. Torgerson, Nilanthi R. de Silva, Eric M. Fe` vre, Fumiko Kasuga, Mohammad B. Rokni, Xiao-Nong Zhou, Banchob Sripa, Neyla Gargouri, Arve Lee Willingham, Claudia Stein. The global burden of foodborne parasitic diseases: an update. Trends in Parasitology. Trends in Parasitology, January 2014, Vol. 30, No. 1: 20-26.

 

-  مشاور سازمان جهانی خواروبار – فائو- رم که حاصل آن شرکت در نوشتن کتاب زیر بوده است:

1.      Chapter: Multicriteria-based ranking for risk management of food-borne parasites food- Report of a Joint FAO/WHO Expert Meeting, 3–7 September 2012, FAO Headquarters, Rome, Italy – 2014.

http://www.fao.org/publications/card/en/c/ee07c6ae-b86c-4d5f-915c-94c93ded7d9e/http://www.fao.org/publications/card/en/c/ee07c6ae-b86c-4d5f-915c-94c93ded7d9e/p

-    کتب زیر نیز در بخش بین‌المللی منتشر شده‌اند که با همکاری نامبرده بوده است:

2.      154. Fasciola hepatica and gigantica (Chapter: Author). Encyclopedia of Food Safety.

http://www.extranet.elsevier.com/homepage_about/mrwd/fosa/

3.      Book Editor. Schistosomiasis. In Tech Publication. 2012- 310 Pages. ISBN 978-953-307-852-6

http://www.intechopen.com/books/show/title/schistosomiasis.

4.      Chapter Author: Fasciola hepatica and F. gigantica. In: Encyclopedia of Food Safety. Editor-In-Chief: Yasmine Motarjemi. Electronic ISBN: 9780123786135. ELSEVIER Publication. 2014.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123786128001542

5.      Chapter: Rokni MB, Lotfy WM , Ashrafi K, and Murrell KD M.A. Fasciolosis in the MENA Region. In: McDowell and S. Rafati (eds.), Neglected Tropical Diseases - Middle East and North Africa, Neglected Tropical Diseases, DOI 10.1007/978-3-7091-1613-5_3 Springer-Verlag Wien 2014.pp: 1-21.

6.       Chapter: Rokni MB, Lotfy WM, Hotez PJ and de Silva NR. Soil-Transmitted Helminth (STH) Infections in the MENA Region. In: McDowell and S. Rafati (eds), Neglected Tropical Diseases - Middle East and North Africa, Neglected Tropical Diseases, DOI 10.1007/978-3-7091-1613-5_3 Springer-Verlag Wien 2014.pp:59-90.

-  نایب رییس اول انجمن ادیتورهای پزشکی کشورهای حوزه مدیترانه شرقی Eastern Mediterranean Association of Medical Editors (EMAME). از 2010 تا 2012

-      مسئول کمیته Journal Visibility & Indexing  انجمن ادیتورهای پزشکی کشورهای حوزه مدیترانه شرقی- از سال 2010 تا کنون

تدریس در کارگاه‌های آموزشی:

ü          کارگاه End Note – دوبی (امارات متحده عربی ) –1387-

ü          کارگاه اندکسینگ - دوبی (امارات متحده عربی ) –1387

ü          کارگاه اندکسینگ مجلات پزشکی : پاکستان – 2010

ü          کارگاه Plagiarism: پاکستان 2007

ü          کارگاه 5 گانه ژورنالیزم پزشکی – مالزی2012

ü          کارگاه ژورنالیزم پزشکی و انگل‌شناسی: رومانی شهر کلوج 2013

ü          کارگاه انگل‌شناسی پزشکی: دوبی (امارات متحده عربی ) –1388

ü          کارگاه مقاله‌نویسی علمی: لبنان – بیروت 3-1 مارچ 2014 برای متخصصین چشم پزشکی

ü          کارگاه نمایه‌سازی (اندکسینگ ) مجلا ت- پاکستان – لاهور- 24-27 آوریل 2014

ü          کارگاه مقاله‌نویسی- سرقت ادبی- EndNote- قزاقستان (آستانه و آلماتی) – 25-17 ژوئن 2014

ü          کارگاه پلیجریزم – عراق – کربلا سال 1395

-            عضو هیات تحریریه ژورنال‌های بین‌المللی بشرح زیر

Tropical Parasitology هندوستان

International Journal of Food Microbiology ایتالیا

Pak J Med Sci پاکستان

BioMed Research International لهستان

Journal of Pakistan Medical Associationپاکستان

کلمات کليدي
دانشکده بهداشت, گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی, ارتباطات بین الملل