جمعه 14 آذر 1399   14:59:25
1395/6/21 یکشنبه گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
.
یکشنبه 21 شهریور 1395 آزمایشگاهای مرجع کشوری

آزمایشگاه مرجع کشوری تشخیص لیشمانیوزها

 

آزمایشگاه مرجع کشوری تشخیص لیشمانیوزهای پوستی و احشائی بالاترین سطح تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز در کشور است که براساس تفاهم نامه فی‌مابین آزمایشگاه مرجع سلامت وآزمایشگاه مرجع کشوری لیشمانیوز دارای شرح وظایفی است که اهم آنها به شرح زیر است:

 

- همکاری در تدوین و بازنگری دستورالعمل‌های آموزشی کشوری و چک لیست‌های تخصصی

- آموزش فوکال پوینت‌های آزمایشگاهی دانشگاهی

- همکاری در تدوین برنامه عملیاتی با مشارکت آزمایشگاه مرجع سلامت و مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر

- طراحی و همکاری جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با اهداف شبکه تشخیص آژمایشگاهی لیشمانیوزها و مشارکت با سایر موسسات علمی خارج و داخل کشور در راستای اهداف مراقبت بیماری و با همکاری تنگاتنگ مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر و آزمایشگاه مرجع سلامت

- ارزیابی فرآورده‌های تشخیصی براساس نیازهای اعلام شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت

- همکاری در اجرای برنامه ارزیابی خارجی کیفیت EQAS آزمایشگاه‌های بهداشتی

- همکاری در برنامه نظارت، ممیزی و پایش آزمایشگاه‌های شبکه بهداشتی درمانی بنابر درخواست و برنامه‌ریزی آزمایشگاه مرجع سلامت و مرکز مدیریت بیماری‌ها

- برنامه‌ریزی جهت اطمینان از اجرای برنامه کنترل کیفیت داخلی در آزمایشگاههای مرجع دانشگاهی

- استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

- التزام به مدیریت صحیح منابع اختصاص داده شده برای نیل به اهداف و وظایف مورد توافق

- تعهد به پاسخ‌گویی معتبر وبه هنگام بخصوص در شرایط بحران

- مشارکت در تجزیه و تحلیل های نهایی داده‌های آزمایشگاهی در گزارشات سالیانه

- ارائه گزارش از فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های آتی به‌طور سالانه به آزمایشگاه مرجع سلامت و مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر

لازم به ذکر است آزمایشگاه مرجع کشوری تشخیص لیشمانیوزهادر حال حاضر در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارد.

 

ضرورت راه اندازی شبکه تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز

استاندارد سازی و یکسان نمودن روش‌های تشخیصی لیشمانیوزهای پوستی و احشایی و برقراری سیستم مراقبتی یکسان و فعال در مناطق بومی و غیربومی این بیماری در کشور علاوه بر آن که باعث افزایش صحت و دقت تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوزها می‌شود، موجب ارتقاء سیستم مراقبت این بیماری‌ها نیز خواهد شد و بدین وسیله همراه با تلفیق سایر روش ها، کنترل این بیماری‌ها را تسهیل خواهد نمود لذا در سال 1390 ایده "راه‌اندازی و ارزیابی شبکه آزمایشگاهی تشخیص لیشمانیوزهای جلدی و احشایی" مطرح و مورد پشتیبانی و حمایت کامل آزمایشگاه مرجع سلامت و نیز مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر قرار گرفت. شبکه تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوزهای پوستی و احشایی در کشور در سه سطح محیطی {شامل آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت (شهر و روستا) و آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان}؛ میانی (شامل آزمایشگاه مرکز بهداشت استان یا آزمایشگاه مرجع دانشگاهی) و کشوری (شامل آزمایشگاه مرجع کشوری) تعریف شده است ودر حال حاضر به شکل پایلوت در استان های ایلام؛آذربایجان شرقی و شهر مشهد در حال اجراء می‌باشد.آزمایشگاه ملی تشخیص مالاریا

 

 آزمایشگاه ملی مالاریا به عنوان آزمایشگاه تشخیص انگل‌های مالاریا در موارد ویژه در سطح کشور اراِئه خدمت می‌نماید که اهم وظائف آن به شرح زیر است:

 

- تشخیص موارد دشوار و مورد تردید در نمونه‌های ارسالی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشت استان‌ها

- برگزاری دوره‌های بازآموزی تشخیص میکروسکوپی مالاریا به‌عنوان فوکال پوینت کشوری

- پایش حساسیت و مقاومت دارویی در پلاسمودیوم‌های ویواکس و فالسیپاروم برطبق نیاز مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر

- همکاری در تدوین و اجراء پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در زمینه‌های مختلف مالاریا با مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر و تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات تحقیقاتی کشور

- همکاری با پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا (Ph.D) در زمینه‌های مختلف مالاریا

- آموزش در دوره‌های تشخیص مالاریا در داخل و خارج از کشور بنا به درخواست WHO

کلمات کليدي
دانشکده بهداشت, گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی, آزمایشگاه, آزمایشگاه مرجع لیشمانیوز, آزمایشگاه ملی تشخیص مالاریا, آزمایشگاهای مرجع کشوری, آزمایشگاه مرجع کشوری تشخیص لیشمانیوزها