يكشنبه 10 فروردين 1399   07:14:55
سلامت در حوادث و بلایا

 گروه سلامت در حوادث و بلایا

 معرفی: دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا در سال 1384 بر اساس برنامه مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل شد. از ابتدای تاسیس، این دپارتمان همکار اصلی وزارت بهداشت در امور آموزشی و پژوهشی مدیریت خطر بلایا بوده و در برنامه های مهمی نقش کلیدی ایفا نموده است. از مهمترین اقدامات این دپارتمان، بعنوان اولین نمونه ملی و منطقه ای، طراحی و تاسیس برنامه MPH حوادث و بلایا (از سال 1386)، طراحی و تاسیس دوره PhD سلامت در حوادث و بلایا (از سال 1389) می باشد. این دپارتمان عضو تیم مدیریت بحران سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، و همچنین نماینده منطقه آسیای مرکزی در شبکه جهانی کاهش خطر بلایا است. دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا حدود 75 مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و بین المللی به انتشار رسانیده است. دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دارای همکاری های گسترده در سطح ملی و بین المللی است.

ماموریت: دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا ماموریت خود را تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تولید شواهد علمی جهت استفاده سیاستگزاران و مدیران در زمینه مدیریت خطر بلایا می داند.

چشم انداز: دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا، چشم انداز خود را معتبرترین دپارتمان آکادمیک در زمینه سلامت در حوادث و بلایا در سطح منطقه مدیترانه شرقی و یکی از معتبرترین چنین مراکزی در سطح جهان می داند.   

مصاحبه جهان صنعت با آقای دکتر استاد تقی زاده در رابطه با شیوع ویروس کرونا

برگزاری صد و نهمین نشست ژورنال کلاب گروه سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت

صد و نهمین نشست ژورنال کلاب گروه سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت برگزار شد.

مصاحبه خبرگزاری آفتاب یزد با آقای دکتر استاد تقی زاده

آیا در بحران برف استان گیلان، مدیریت بحران متهم است؟

صد و هشتمین جلسه ژورنال کلاب گروه سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت

صد و هشتمین جلسه ژورنال کلاب دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا در تاریخ 24 دیماه 1398 در محل دانشکده بهداشت برگزار گردید. در این جلسه عارفه موسوی، دانشجوی دکتری سلامت در حوادث و بلایا به بررسی و نقد مقاله ای با عنوان Including quality in social network analysis to foster dialogue in urban resilience and adaptation policies پرداخت و جنبه های مختلف مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این مطالعه محققان به تحلیل ذینفعان مرتبط با سازگاری درمقابل تغییر اقلیم و استراتژی های تاب آوری پرداخته بودند و در نهایت این نتیجه حاصل شد که درک دقیق همکاری های بین بخشی می تواند به اصلاح، ارتقاء و اجرای سیاست های موجود تا حدودی زیادی کمک کند.

92 مین ژورنال کلاب

نود و دومین جلسه ژورنال کلاب دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .

بيشتر