اخبار
1398/2/8 يكشنبه
جلسه دفاع پایان نامه محمد حسین زیلوچی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد حسین زیلوچی دانشجوی مقطع دکتری رشته سیاستگذاری سلامت
عنوان: تحلیل سیاستگذاری مشارکتهای خیریه در تامین مالی نظام سلامت ایران
اساتید راهنما:  دکتر علی اکبری ساری
اساتید مشاور: دکتر محمد عرب-دکتر امیرحسین تکیان
زمان: سه شنبه 17 اردیبهشت ماه 98 ساعت: 11
مکان: سالن شورا دانشکده بهداشت

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir