اخبار
1397/12/25 شنبه
جلسه دفاع پایان نامه خانم ماریا محمدی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ماریا محمدی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
عنوان: نابرابری های بهره مندی از خدمات سلامت در سالمندان ایران
اساتید راهنما:  دکتر مریم تاجور
اساتید مشاور: دکتر مصدق راد-دکتر یاسری
زمان: شنبه 25 اسفند ماه 97 ساعت: 9:30
مکان: کلاس 6 گروه

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir