اخبار
1398/6/9 شنبه
جلسه دفاع پایان نامه آقای محمدرضا قانع پور

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا قانع پور دانشجوی مقطع دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
عنوان: تاثیر مداخله ایجاد انگیزه مبتنی بر تئوری خود تعیین کننده گر بر فعالیت جسمانی شادکامی و کیفیت زندگی زنان 45-30 ساله
اساتید راهنما:  دکتر حسن افتخار-دکتر علی منتظری
اساتید مشاور: دکتر غلامرضا گرمارودی*دکتر مهدی یاسری
زمان: شنبه 9 شهریور ماه 98 ساعت: 14
مکان: کلاس MPH

+

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir