اخبار
1398/6/3 يكشنبه
جلسه دفاع پایان نامه آقای مراد اسماعیل زالی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مراد اسماعیل زالی دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
عنوان: طراحی و ارزیابی مدل سبک زندگی سالم سالمندان گیرنده خدمات درمانی در منزل در شهر تهران
اساتید راهنما:  دکتر فرزیان پور
اساتید مشاور: دکتر محمد عرب-دکتر عباس رحیمی فروشانی
زمان: دو شنبه 4 شهریور ماه 98 ساعت: 8
مکان: سالن شورا

+

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir