اخبار
1398/2/21 شنبه
جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا عطافر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا عطافر دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط
عنوان: بررسی مقایسه ای اثر ذرات معلق ناشی از طوفان گردوغبار و ذرات آلودگی هوای شهری بر سایتوکاین های (IL-1b,il-6,TNFa) حاصله از مواجهه با سلولهای تک هسته ای خون محیطی(PBMC) انسان در شرایط in vitro
اساتید راهنما:  دکتر کاظم ندافی-دکتر زهرا پورپاک
اساتید مشاور: دکترمسعود یونسیان-دکتر محمدرضا نیکنام-دکتر محمدصادق حسنوند
زمان: دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 98 ساعت: 10
مکان: پژوهشکده محیط زیست

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir