اخبار
1398/9/16 شنبه
جلسه دفاع پایان نامه زهرا عابدینی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا عابدینی دانشجوی مقطع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
عنوان: شناسائی عوامل موثر بر توزیع فناوری تصویربرداری پیشرفته پزشکی و ارتباط میزان استفاده از آن بر مرگ و میر و طول مدت اقامت بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاهی عمومی شهر تهران
اساتید راهنما:  دکتر ابراهیم جعفری پویان
اساتید مشاور: دکتر علی اکبری ساری-دکتر عباس رحیمی
زمان: چهارشنبه 13 آذر ماه 98 ساعت: 10
مکان: ساختمان شماره 2

+

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir