اخبار
1398/6/5 سه‌شنبه
جلسه دفاع پایان نامه آقای محمد پناهی تونسلو

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد پناهی تونسلو دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
عنوان: تبیین و تحلیل چند سطحی الگوی تعارض علل و پیامدهای آن در کارکنان بالینی، پاراکلینیکی و اداری بیمارستانهای د ع پ اردبیل: ارائه راهکار
اساتید راهنما:  دکتر ابوالقاسم پوررضا
اساتید مشاور: دکتر بتول احمدی-دکتر داوود ادهم-دکتر عباس رحیمی فروشانی
زمان: دوشنبه 4 شهریور ماه 98 ساعت: 11
مکان: کلاس MPH

+

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir