اخبار
1398/9/4 دوشنبه
تقدیر و تشکر سازمان بهداشت جهانی از مرکز ملی انفلوانزای ایران در دانشکده بهداشت
سازمان بهداشت جهانی از مرکز ملی انفلوانزای ایران که در دانشکده بهداشت است در کنفرانس و نشست مراکش تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، در مراسمی که در نوامبر ۲۰۱۹ در کشور مراکش برگزار شد، سازمان بهداشت جهانی از مرکز ملی انفلوانزای کشور که در دانشکده بهداشت قرار دارد برای فعالیت هایش تقدیر و تشکر کرد. در این مراسم دکتر طلعت مختاری آزاد رئیس این مرکز و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت حضور داشت و این تقدیر نامه را دریافت کرد.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir