اخبار
1398/4/26 چهارشنبه
بازدید مشاور سازمان جهانی بهداشت از گروه حشره شناسی
دکتر فدریکو کاستا عضو کمیته اجرایی انجمن بین المللی لپتوسپیروز و مشاور سازمان جهانی بهداشت در زمینه کىترل جوندگان از گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین بازدید کرد.

 به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، پیرو  هماهنگی دکتر صداقت و دکتر اخوان با مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت و پیگیری دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران، دکتر فدریکو کاستا عضو کمیته اجرایی انجمن بین المللی لپتوسپیروز و  مشاور سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل جوندگان از گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین و مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشکده بازدید کرد.

در ابتدا نشست علمی با حضور دکتر کاستا، همکارانی از مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت،  همکارانی از انستیتو پاستور، اساتید و دانشجویان گروه و  سایر علاقمندان تشکیل شد.

در این نشست دکتر صداقت مدیر گروه حشره شناسی، به معرفی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و هم چنین گروه حشره شناسی پزشکی پرداخت و در ادامه دکتر اخوان سخنرانی در زمینه کنترل بیماری لیشمانیوز و مخازن جونده آن در ایران ایراد کرد.

 پس از پرسش و پاسخ از امکانات و آزمایشگاه های گروه حشره شناسی پزشکی  در ارتباط با بیماری های منتقله از جوندگان انجام بازدید شد.

گالری عکس

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir