اخبار
1398/9/6 چهارشنبه
نشست گفتمان سیاستی با هدف رواسازی مدل نوین پیش‌بینی بروز HIV/AIDS در ایران در دانشکده بهداشت برگزار شد
نشست گفتمان سیاستی با هدف رواسازی مدل نوین پیش‌بینی بروز HIV/AIDS در ایران در دانشکده بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، یکشنبه 3 آذر 98، این نشست با حضور دکتر فرداد درودی نماینده UNAIDS در ایران، دکتر علی اکبر حق ‌دوست رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، دکتر مینو محرز استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران و رئیس مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكي تهران، دکتر امیرحسین تکیان معاون بین الملل دانشکده و عضو هیات علمی گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت و دکتر علی درودی عضو هیئت علمی گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت برگزار شد.

 مدل نوین تدوین شده برای پیش ‌بینی بروز HIV/AIDS در جمهوری اسلامی ایران با هدف نیل به توسعه پایدار سلامت که در قالب پایان‌نامه دکترای تخصصی اقتصاد سلامت با راهنمایی دکتر تکیان و مشاوره دکتر فرشاد فرزادفر، دکتر حق‌دوست، دکتر حمید شریفی و دکتر مصطفی حسینی که در حال انجام است، ارائه و در مورد اصلاحات و ملاحظات ویژه کشورمان در این زمینه بحث و تبادل نظر شد.

توضیح اینکه، این مدل اولین مدل تطابق یافته با شرایط بافتاری کشور برای پیش‌بینی بروز HIV/AIDS است که با نگاه بر توسعه پایدار سلامت و با مختصات ویژه ایران در حال تدوین است.
گالری عکس

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir