دیدگاهها
1398/3/26 يكشنبه

دستورالعمل مقدماتي کنترل ناقلين در بلاياي طبيعي که بر اساس سند معتبر WHO / PAHO توسط دکتر جواد رفيع نژاد استاد گروه حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين و  همکاري عطيه رفيع نژاد و محبوبه فاطمي دانشجويان مقطع ارشد و دکتراي حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين ترجمه و آماده شده است.
دریافت راهنما

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir