روبدادها
کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستان
شنبه 22 تير 1398

اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستان و مراکز حیاتی با هدف ارتقاء دانش جامعه مهندسین و مجریان در زمینه تاب آوری مراکز درمانی و سازه های حیاتی در ایران توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با همکاری دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد در تاریخ هفتم و هشتم مهرماه سالجاری به صورت حضوری و وبینار به همراه نمایشگاه جانبی در محل سالن همایش های دکتر پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار خواهد شد. جهت ثبت نام در وب سایت این کنفرانس به آدرس http://irhcf.ir مراجعه کنید. شایان ذکر است برای شرکت کنندگان در کنفرانس گواهینامه مشترک از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد اعطا می گردد.