اخبار
1398/9/3 يكشنبه
درگذشت یکی از همکاران دانشکده بهداشت
صدیقه فراهانی کارمند گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت دار فانی را وداع گفت.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، یکشنبه 3 آذر 98، صدیقه فراهانی کارمند گروه پاتوبیولوژی دانشکده پس از تحمل دوره ای بیماری دار فانی را وداع گفت. به همین منظور رئیس و هیات رئیسه دانشکده این ضایعه را به خانواده وی و خانواده دانشکده بهداشت تسلیت گفتند.

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir